หลังจากวันคริสต์มาสไม่นานคนญี่ปุ่นเริ่มเตรียมตัวสำหรับงานสิ้นปีและปีใหม่ วันปีใหม่อย่างเป็นทางการ ("oshougatsu") ได้รับการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 มกราคม ("gantan") ในญี่ปุ่น ผู้คนตกแต่งบ้านด้วยการตกแต่งพิเศษกินโซบะส่งการ์ดปีใหม่ไปที่ศาลเจ้าชมการประกวดร้องเพลงประจำปีที่เรียกว่า "Kouhaku Utagassen" ... สรุปแล้ววันปีใหม่เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับชาวญี่ปุ่น .