"เทศกาลฤดูร้อน (นัตสึมัตสึริ)" เป็นคำเรียกรวมของเทศกาลที่มีขึ้นในฤดูร้อน มีงานเทศกาลมากถึง 300,000 เทศกาลทั่วญี่ปุ่น เทศกาลฤดูร้อนเป็นงานที่สนุกสนานมากผู้คนจะสวมชุดยูกาตะในงานเทศกาลหรือการแสดงดอกไม้ไฟ ในงานเทศกาลญี่ปุ่นจะมีแผงขายของที่เรียกว่า "Demise" สิ่งที่แสดงถึงการเสียชีวิตในเทศกาลญี่ปุ่นอาจรวมถึง "เกมยิงปืน" "ขนมสายไหม" และ "การตักปลาทอง" มาร่วมเทศกาลฤดูร้อนของ EmojiAll!