สงกรานต์หรือที่เรียกว่าเทศกาลสาดน้ำเป็นวันหยุดปีใหม่ของไทย ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี แต่ช่วงวันหยุดจะขยายตั้งแต่ 14 ถึง 15 เมษายน สงกรานต์เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย กิจกรรมในช่วงเทศกาล ได้แก่ การสาดน้ำพิธีกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปขบวนแห่และการแสดง เรารวบรวมอิโมจิที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ไว้ในหัวข้อนี้หวังว่าคุณจะชอบ ~ 😊