เทศกาลโฮลีเป็นเทศกาลของชาวฮินดูโบราณที่มีพิธีกรรมทางวัฒนธรรมเป็นเทศกาลดั้งเดิมในอินเดียและนิปาล เรียกอีกอย่างว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเนื่องจากเป็นการทดแทนการมาของฤดูใบไม้ผลิ พิธีกรรมของ Holika Dahan ดำเนินการเพื่อระลึกถึงปีศาจ Holika และหมายถึงชัยชนะของความดีเหนือความชั่วร้าย Holi มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า 'เทศกาลแห่งสีสัน' และผู้คนจะเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ด้วยการทากันด้วยสีและโยนผงสีและย้อมไปรอบ ๆ ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน

ค้นหา ล่าสุด ล่าสุด ไม่มีอิโมจิที่ใช้ล่าสุด อีโมจิ... อิโมติคอนประสบความสำเร็จ