วันผู้พิทักษ์แห่งมาตุภูมิเป็นวันหยุดที่มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ มีการสังเกตในรัสเซีย เติร์กเมนิสถาน เบลารุส คีร์กีซสถาน คาซัคสถานและทาจิกิสถาน และในคาซัคสถานจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 7 พฤษภาคม วันหยุดนี้เรียกอีกอย่างว่า "วันผู้ชาย" ซึ่งมักเป็นการเฉลิมฉลองผู้ที่รับใช้หรือกำลังรับใช้กองทัพรัสเซีย แต่ในระดับประเทศก็มีการเฉลิมฉลองผู้ชายโดยรวมด้วย

ค้นหา ล่าสุด ล่าสุด ไม่มีอิโมจิที่ใช้ล่าสุด อีโมจิ... อิโมติคอนประสบความสำเร็จ