สาธารณรัฐตุรกีเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอนาโตเลียในเอเชียตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่อยู่บนเทรซตะวันออกในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้🗺 เมืองหลวงของตุรกีคืออังการา และเมืองที่ใหญ่ที่สุดคืออิสตันบูล📍 ตุรกีมีชื่อเสียงในด้านชา พรม แมว เครื่องเทศ ฯลฯ เราได้รวบรวมอีโมจิที่เกี่ยวข้องกับตุรกีในหน้านี้ หวังว่าคุณจะชอบ😊

ค้นหา ล่าสุด ล่าสุด ไม่มีอิโมจิที่ใช้ล่าสุด อีโมจิ... อิโมติคอนประสบความสำเร็จ