เซ็ตสึบุน (節分) หมายถึง "การแบ่งฤดูกาล" และหมายถึงวันก่อนการเริ่มต้นของแต่ละฤดูกาล แต่ปัจจุบันมักจะหมายถึงวันก่อนวันแรกของฤดูใบไม้ผลิในปฏิทินแบบเก่า เรียกอีกอย่างว่าเทศกาลโยนถั่วและมีการเฉลิมฉลองในญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้คนจะปาถั่วแระเพื่อไล่โอนิ (ปีศาจญี่ปุ่น) พร้อมกับตะโกนว่า "ปีศาจออกมา! โชคลาภเข้ามา!"