เทศกาลวัด Hùng Kings เป็นงานประจำปีในเวียดนามที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริย์ Hùng ซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งตำนานของเวียดนาม โดยทั่วไปแล้วเทศกาลจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 11 ของเดือน 3 ตามจันทรคติ
ในช่วงเทศกาล ผู้คนจะไปเยี่ยมชมวัดฮุง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของกษัตริย์ฮุง วัดได้รับการประดับประดาด้วยดอกไม้และธูป ผู้คนเข้าร่วมในพิธีและพิธีกรรมต่างๆ เพื่อถวายความเคารพต่อกษัตริย์

ค้นหา ล่าสุด ล่าสุด ไม่มีอิโมจิที่ใช้ล่าสุด อีโมจิ... อิโมติคอนประสบความสำเร็จ