วันคุ้มครองโลกเป็นกิจกรรมระดับโลกที่เฉลิมฉลองในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมของโลกและความจำเป็นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม🛡 เป็นการเรียกร้องให้บุคคล องค์กร และรัฐบาลทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องโลกที่สวยงามของเราสำหรับคนรุ่นอนาคต

ค้นหา ล่าสุด ล่าสุด ไม่มีอิโมจิที่ใช้ล่าสุด อีโมจิ... อิโมติคอนประสบความสำเร็จ