เทศกาลไหว้พระจันทร์หรือที่เรียกว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลตามประเพณีที่ชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลิมฉลองกันมากมาย เทศกาลนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคมของปฏิทินจันทรคติของจีน ผู้คนมักจะกินขนมไหว้พระจันทร์และดูพระจันทร์ในวันนี้