ชุดไพ่นกกระจอกแบบเต็ม Emojis ปรากฏใน Emoji รุ่น 11.0 และ Unicode รุ่น 5.1 (ยกเว้น🀄ปรากฏใน Emoji เวอร์ชั่น 1.0) รวม 44 ชนิดจัดเรียงตามการจำแนกประเภท (หมายเลขจำแนกสัญลักษณ์ Emoji Unicode ชื่อ) จำนวนรวม :
หมายเหตุ: ไพ่นกกระจอกพื้นฐาน (ชุดตัวอักษรไพ่นกกระจอกและชุดไพ่นกกระจอกและชุดไพ่นกกระจอก) มีไพ่ 108 ใบ
ไพ่นกกระจอกขั้นพื้นฐานและไพ่นกกระจอกและชุดมังกรมีไพ่ 136 ใบ
ไพ่นกกระจอกขั้นพื้นฐานไพ่นกกระจอกและชุดมังกรดอกไม้ไพ่นกกระจอกและชุดฤดูกาลมีไพ่ 144 ใบ

ค้นหา ล่าสุด ล่าสุด ไม่มีอิโมจิที่ใช้ล่าสุด อีโมจิ... อิโมติคอนประสบความสำเร็จ