ใบรับรองทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาข้อความต้นฉบับทั้งหมด (เช่น คำอธิบายอิโมจิ ตัวอย่าง ฯลฯ) ในชุดเว็บไซต์ Emojiall มีลิขสิทธิ์ และเนื้อหาทั้งหมดนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยผู้อื่น

เนื้อหาข้อความต้นฉบับ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น มีให้ภายใต้ข้อตกลง Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) และอาจมีการใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม CC BY-NC-SA 4.0 ใบอนุญาตสาธารณะ (ข้อความทางกฎหมาย)
หากไม่ได้รับอนุญาตจาก Emojiall ควรใช้ตามหลักการ การใช้งานที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งปัน แสดงความคิดเห็น และรายงาน และควรทำเครื่องหมายแหล่งที่มา

โลโก้ การออกแบบเว็บไซต์ และรูปแบบหน้าเว็บของเว็บไซต์ Emoji ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้ปลอมแปลงและยักยอกโดยไม่ได้รับอนุญาต


รูปภาพอีโมจิบนเว็บไซต์นี้มีให้ภายใต้ข้อตกลง Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
หากไม่ได้รับอนุญาตจาก Emojiall การใช้ร่วมกัน การแสดงความคิดเห็น และการรายงานควรเป็นไปตามหลักการ ใช้งานที่เหมาะสม และควรทำเครื่องหมายแหล่งที่มา

หมายเหตุ: การออกแบบสไตล์อิโมจิและรูปภาพของผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ต่อไปนี้คือรายชื่อผู้ผลิตอีโมจิฟรีหรือโอเพ่นซอร์สที่รู้จัก (ลิงก์) แต่ขอบเขตและเงื่อนไขการใช้งานจะแตกต่างกันไป (ใช้เฉพาะออนไลน์ สิ่งพิมพ์ เชิงพาณิชย์ ฯลฯ) ขอแนะนำให้คุณศึกษาเงื่อนไขการอนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือปรึกษาผู้ผลิตแต่ละรายอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้การออกแบบและรูปภาพของพวกเขา

โปรดทราบ⚠: หน้าเว็บในบางภาษาได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและอาจไม่สะท้อนถึงความถูกต้องหรือเจตนาของเนื้อหาต้นฉบับ เราขอแนะนำให้อ้างอิงเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด