ตัวปรับแต่งอีโมจิเป็นอักขระที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขลักษณะของอีโมจิที่อยู่ก่อนหน้าในลำดับตัวปรับแต่งอีโมจิ ในไฟล์ emoji-data.txt ที่จัดทำอย่างเป็นทางการโดย Unicode Consortium มีฟิลด์คุณสมบัติซึ่งแสดงรายการ Emoji ที่รวมอยู่ตามคุณสมบัติของ Emoji, Emoji_Presentation, Emoji_Modifier, Emoji_Modifier_Base, Emoji_Component และ Extended_Pictographic ต่อไปนี้เป็นรายการของ Emoji ที่รวมอยู่ในคุณสมบัติ อีโมจิแก้ไข ซึ่งรวมถึงจุดรหัสเวอร์ชัน Unicode Emoji และชื่อย่อ คู่มือผู้ใช้: Emoji คุณสมบัติ คืออะไร