รูปภาพของแผนภูมิความสัมพันธ์ Emoji สำหรับ 🇰(เวอร์ชันอัลกอริทึมที่ครอบคลุม)

แผนภูมิความสัมพันธ์ (เวอร์ชันที่ครอบคลุม) ของอีโมจิ 🇰 แหล่งข้อมูลของอัลกอริทึมส่วนใหญ่มาจากอีโมจิทั้งหมด ทวิตเตอร์ ฯลฯมีอิโมจิ 22 ตัวที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอีโมจิ 🇰 และสามอันดับแรกคือ 🇨🇰,🇩🇰,🇫🇰 ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องการใช้ร่วมกันหรือใช้ในลักษณะเดียวกัน

🇰 (สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค k) แผนภูมิความสัมพันธ์ - emojiall.com

นี่คือกราฟความสัมพันธ์ของอีโมจิของ 🇰 ซึ่งเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อความผ่านอัลกอริธึมที่เข้มงวด สามารถวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันระหว่างสองอิโมจิที่แตกต่างกันในด้านความหมายและการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจการใช้อีโมจิได้ดีขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ กราฟความสัมพันธ์ Emoji
ข้อสรุปนี้มาจากการวิเคราะห์ภาษาและการเรียนรู้ด้วยเครื่องของตัวอย่างสาธารณะ 812 ล้านทวีตที่มีอีโมจิ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำและมีความสำคัญในการอ้างอิงทางวิชาการสูง ยินดีต้อนรับเพื่อหารือ อ้างอิง โพสต์ใหม่ และแบ่งปัน ลิขสิทธิ์©EmojiAll สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โปรด ติดต่อเรา

กลับ:🇰สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค k

🇰 แผนภูมิความสัมพันธ์

Emojiการจัดอันดับ
🇰 1
🇨🇰 2
🇩🇰 3
🇫🇰 4
🇭🇰 5
🇰🇪 6
🇰🇬 7
🇰🇭 8
🇰🇮 9
🇰🇲 10
🇬🇧 11
🐄 12
🥛 13
🧀 14
🍼 15
🌱 16
🥩 17
😋 18
🥓 19
🕵️ 20
💷 21
👑 22

รูปภาพของแผนภูมิความสัมพันธ์ Emoji สำหรับ 🇰(เวอร์ชันอัลกอริทึม AI)

แผนภูมิความสัมพันธ์ของอีโมจิ 🇰 แหล่งข้อมูลหลักของอัลกอริทึมมาจากทวิตเตอร์มีอิโมจิ 8 ตัวที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอีโมจิ 🇰 และสามอันดับแรกคือ 🇸🇬,🇵🇰,🇮🇳 ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องการใช้ร่วมกันหรือใช้ในลักษณะเดียวกัน

🇰 (regional indicator symbol letter k) Relation Chart - emojiall.com
ภูมิภาคภาษาอื่นๆ
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์

นี่คือกราฟความสัมพันธ์ของอีโมจิของ 🇰 ซึ่งเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อความผ่านอัลกอริธึมที่เข้มงวด สามารถวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันระหว่างสองอิโมจิที่แตกต่างกันในด้านความหมายและการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจการใช้อีโมจิได้ดีขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ กราฟความสัมพันธ์ Emoji
ข้อสรุปนี้มาจากการวิเคราะห์ภาษาและการเรียนรู้ด้วยเครื่องของตัวอย่างสาธารณะ 812 ล้านทวีตที่มีอีโมจิ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำและมีความสำคัญในการอ้างอิงทางวิชาการสูง ยินดีต้อนรับเพื่อหารือ อ้างอิง โพสต์ใหม่ และแบ่งปัน ลิขสิทธิ์©EmojiAll สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โปรด ติดต่อเรา

แผนภูมิความสัมพันธ์ของอัลกอริทึม AI ปัจจุบันของอิโมจิ 🇰 อ้างอิงจากข้อมูล ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีข้อมูล ไทย ไม่เพียงพอ

กลับ:🇰สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค k

🇰 แผนภูมิความสัมพันธ์

Emoji
  • อิโมจิที่มีความหมายและการใช้งานคล้ายกับ 🇰 ใน Twitter มักใช้ร่วมกับ 🇰.
การจัดอันดับ ความเข้มแข็งของความสัมพันธ์
  • มันบ่งบอกถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างอิโมจิต่อไปนี้และ 🇰 ในความหมายและการใช้งาน ยิ่งค่าสูง ความคล้ายคลึงก็จะยิ่งสูงขึ้น
🇰🇷 1

100

🇸🇬 2

98

🇵🇰 3

71

🇮🇳 4

58

🇯🇵 5

26

🇬🇧 6

9

📊 7

4

🇱🇰 8

1