รูปภาพของแผนภูมิความสัมพันธ์ Emoji สำหรับ 🇹🇩(เวอร์ชันอัลกอริทึมที่ครอบคลุม)

แผนภูมิความสัมพันธ์ (เวอร์ชันที่ครอบคลุม) ของอีโมจิ 🇹🇩 แหล่งข้อมูลของอัลกอริทึมส่วนใหญ่มาจากอีโมจิทั้งหมด ทวิตเตอร์ ฯลฯมีอิโมจิ 22 ตัวที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอีโมจิ 🇹🇩 และสามอันดับแรกคือ 🇷🇴,☎,🔗 ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องการใช้ร่วมกันหรือใช้ในลักษณะเดียวกัน

🇹🇩 (ธง: ชาด) แผนภูมิความสัมพันธ์ - emojiall.com

นี่คือกราฟความสัมพันธ์ของอีโมจิของ 🇹🇩 ซึ่งเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อความผ่านอัลกอริธึมที่เข้มงวด สามารถวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันระหว่างสองอิโมจิที่แตกต่างกันในด้านความหมายและการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจการใช้อีโมจิได้ดีขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ กราฟความสัมพันธ์ Emoji
ข้อสรุปนี้มาจากการวิเคราะห์ภาษาและการเรียนรู้ด้วยเครื่องของตัวอย่างสาธารณะ 812 ล้านทวีตที่มีอีโมจิ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำและมีความสำคัญในการอ้างอิงทางวิชาการสูง ยินดีต้อนรับเพื่อหารือ อ้างอิง โพสต์ใหม่ และแบ่งปัน ลิขสิทธิ์©EmojiAll สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โปรด ติดต่อเรา

กลับ:🇹🇩ธง: ชาด

🇹🇩 แผนภูมิความสัมพันธ์

Emojiการจัดอันดับ
🇹🇩 1
🇷🇴 2
3
🔗 4
🛫 5
🌾 6
🏞 7
🦅 8
🐆 9
🦓 10
11
🤙 12
📇 13
📠 14
👍 15
📱 16
🤞 17
👤 18
👥 19
🦠 20
😔 21
🛬 22

รูปภาพของแผนภูมิความสัมพันธ์ Emoji สำหรับ 🇹🇩(เวอร์ชันอัลกอริทึม AI)

แผนภูมิความสัมพันธ์ของอีโมจิ 🇹🇩 แหล่งข้อมูลหลักของอัลกอริทึมมาจากทวิตเตอร์มีอิโมจิ 12 ตัวที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอีโมจิ 🇹🇩 และสามอันดับแรกคือ 🇸🇪,🇮🇹,🇧🇪 ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องการใช้ร่วมกันหรือใช้ในลักษณะเดียวกัน

🇹🇩 (flag: Chad) Relation Chart - emojiall.com

นี่คือกราฟความสัมพันธ์ของอีโมจิของ 🇹🇩 ซึ่งเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อความผ่านอัลกอริธึมที่เข้มงวด สามารถวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันระหว่างสองอิโมจิที่แตกต่างกันในด้านความหมายและการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจการใช้อีโมจิได้ดีขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ กราฟความสัมพันธ์ Emoji
ข้อสรุปนี้มาจากการวิเคราะห์ภาษาและการเรียนรู้ด้วยเครื่องของตัวอย่างสาธารณะ 812 ล้านทวีตที่มีอีโมจิ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำและมีความสำคัญในการอ้างอิงทางวิชาการสูง ยินดีต้อนรับเพื่อหารือ อ้างอิง โพสต์ใหม่ และแบ่งปัน ลิขสิทธิ์©EmojiAll สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โปรด ติดต่อเรา

แผนภูมิความสัมพันธ์ของอัลกอริทึม AI ปัจจุบันของอิโมจิ 🇹🇩 อ้างอิงจากข้อมูล ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีข้อมูล ไทย ไม่เพียงพอ

กลับ:🇹🇩ธง: ชาด

🇹🇩 แผนภูมิความสัมพันธ์

Emoji
  • อิโมจิที่มีความหมายและการใช้งานคล้ายกับ 🇹🇩 ใน Twitter มักใช้ร่วมกับ 🇹🇩.
การจัดอันดับ ความเข้มแข็งของความสัมพันธ์
  • มันบ่งบอกถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างอิโมจิต่อไปนี้และ 🇹🇩 ในความหมายและการใช้งาน ยิ่งค่าสูง ความคล้ายคลึงก็จะยิ่งสูงขึ้น
🇪🇸 1

100

🇸🇪 2

82

🇮🇹 3

78

🇧🇪 4

75

🇮🇶 5

69

🇨🇿 6

63

🇩🇰 7

49

🇩🇪 8

43

🇫🇷 9

42

🇵🇹 10

22

🇭🇷 11

21

🔵 12

1