รูปภาพของ Emoji Tag Cloud สำหรับ ✊🏾(เวอร์ชันอัลกอริทึมที่ครอบคลุม)

Tag Cloud (เวอร์ชันครอบคลุม) ของ emoji ✊🏾 แหล่งข้อมูลของอัลกอริทึมส่วนใหญ่มาจาก emojiall, twitter เป็นต้นแท็ก 5 อันดับแรกที่มีความเกี่ยวข้องสูงกับอีโมจิ 'กำมือ: โทนผิวสีแทน' และมีความสัมพันธ์จากสูงไปต่ำ ได้แก่ กำมือ: โทนผิวสีแทน,กำมือ,โทนผิวสีแทน,เลี้ยบ,เจ้าเก่า นี่แสดงให้เห็นว่าชาวเน็ตชอบที่จะใช้กับคำแท็กเหล่านี้หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

💡:หากมีคำที่มี * อยู่ แสดงว่าคำนี้มีความละเอียดอ่อน

✊🏾 (กำมือ: โทนผิวสีแทน) แท็กคลาวด์ - emojiall.com

นี่คือกลุ่มแท็กอีโมจิของ ✊🏾 เป็นผลมาจากการประมวลผลข้อความผ่านอัลกอริธึมที่เข้มงวด ซึ่งสามารถแสดงการใช้ ✊🏾 ที่มีอิทธิพลและเป็นที่นิยมมากที่สุดได้อย่างแม่นยำบนโซเชียลมีเดีย ข้อความแท็กเหล่านี้สามารถบอกเราได้ว่าอีโมจิเฉพาะนี้มักใช้ในความหมายใด หรือมักใช้กับ ✊🏾 ในโซเชียลมีเดีย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม: Emoji แท็ก Cloud
ข้อสรุปนี้มาจากการวิเคราะห์ภาษาและการเรียนรู้ด้วยเครื่องของตัวอย่างสาธารณะ 812 ล้านทวีตที่มีอีโมจิ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำและมีความสำคัญในการอ้างอิงทางวิชาการสูง ยินดีต้อนรับเพื่อหารือ อ้างอิง โพสต์ใหม่ และแบ่งปัน ลิขสิทธิ์©EmojiAll สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โปรด ติดต่อเรา

กลับ:✊🏾กำมือ: โทนผิวสีแทน

รูปภาพของ Emoji Tag Cloud สำหรับ ✊🏾(เวอร์ชันอัลกอริทึม AI)

Tag Cloud ของอีโมจิ ✊🏾 แหล่งข้อมูลหลักของอัลกอริทึมมาจากทวิตเตอร์แท็ก 5 อันดับแรกที่มีความเกี่ยวข้องสูงกับอีโมจิ 'กำมือ: โทนผิวสีแทน' และมีความสัมพันธ์จากสูงไปต่ำ ได้แก่ เลี้ยบ,เจ้าเก่า,พญาไท,รสเด็ด,โรงพยาบาล นี่แสดงให้เห็นว่าชาวเน็ตชอบที่จะใช้กับคำแท็กเหล่านี้หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

💡:หากมีคำที่มี * อยู่ แสดงว่าคำนี้มีความละเอียดอ่อน

✊🏾 (กำมือ: โทนผิวสีแทน) แท็กคลาวด์ - emojiall.com

นี่คือกลุ่มแท็กอีโมจิของ ✊🏾 เป็นผลมาจากการประมวลผลข้อความผ่านอัลกอริธึมที่เข้มงวด ซึ่งสามารถแสดงการใช้ ✊🏾 ที่มีอิทธิพลและเป็นที่นิยมมากที่สุดได้อย่างแม่นยำบนโซเชียลมีเดีย ข้อความแท็กเหล่านี้สามารถบอกเราได้ว่าอีโมจิเฉพาะนี้มักใช้ในความหมายใด หรือมักใช้กับ ✊🏾 ในโซเชียลมีเดีย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม: Emoji แท็ก Cloud
ข้อสรุปนี้มาจากการวิเคราะห์ภาษาและการเรียนรู้ด้วยเครื่องของตัวอย่างสาธารณะ 812 ล้านทวีตที่มีอีโมจิ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำและมีความสำคัญในการอ้างอิงทางวิชาการสูง ยินดีต้อนรับเพื่อหารือ อ้างอิง โพสต์ใหม่ และแบ่งปัน ลิขสิทธิ์©EmojiAll สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โปรด ติดต่อเรา

กลับ:✊🏾กำมือ: โทนผิวสีแทน

✊🏾 แท็ก และ คำสำคัญ

Tag (คำ)
  • ความหมายและการใช้อนุพันธ์ของ ✊🏾 ในทวิตเตอร์ คำเหล่านี้มักใช้ร่วมกับ ✊🏾
การจัดอันดับ ความเข้มแข็งของความสัมพันธ์
  • ซึ่งบ่งชี้ความเกี่ยวข้องและความคล้ายคลึงกันของคำต่อไปนี้ด้วย ✊🏾 นอกจากนี้ยังสามารถแสดงให้เห็นว่าผู้คนใช้ ✊🏾 ในโซเชียลมีเดียอย่างไร
เลี้ยบ 1

100

เจ้าเก่า 2

100

พญาไท 3

100

รสเด็ด 4

88

โรงพยาบาล 5

60

ราตรีสวัสดิ์ 6

53

โต๊ะ 7

38

เบย 8

30

เชิญ 9

30

เจ้ 10

26

ดอง 11

18

ข้าง 12

12

เฟบ 13

1