ฟังก์ชัน เมนู

หมวดหมู่

สีผิว

ผมสไตล์

เพศ

รุ่น

ไทย: รายวัน รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม

ไทย: รายวัน รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม | emojiall.com 🥺 หน้าอ้อนวอน, อันดับปัจจุบัน: 1 (1) 🤍 หัวใจสีขาว, อันดับปัจจุบัน: 2 (-1) 🧸 ตุ๊กตาหมี, อันดับปัจจุบัน: 3 (0) 🔫 ปืนฉีดน้ำ, อันดับปัจจุบัน: 4 (3) 🙃 หน้ากลับหัว, อันดับปัจจุบัน: 5 (0) 🥺 หน้าอ้อนวอน, อันดับปัจจุบัน: 1 (1)🥺 🤍 หัวใจสีขาว, อันดับปัจจุบัน: 2 (-1)🤍 🧸 ตุ๊กตาหมี, อันดับปัจจุบัน: 3 (0)🧸 🔫 ปืนฉีดน้ำ, อันดับปัจจุบัน: 4 (3)🔫 🙃 หน้ากลับหัว, อันดับปัจจุบัน: 5 (0)🙃 100 93.92 57.43 40.54 34.46 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

ไทย: รายสัปดาห์ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม

ไทย: รายสัปดาห์ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม | emojiall.com 🤍 หัวใจสีขาว, อันดับปัจจุบัน: 1 (0) 🥺 หน้าอ้อนวอน, อันดับปัจจุบัน: 2 (0) 🧸 ตุ๊กตาหมี, อันดับปัจจุบัน: 3 (0) 🙃 หน้ากลับหัว, อันดับปัจจุบัน: 4 (1) 🦋 ผีเสื้อ, อันดับปัจจุบัน: 5 (-1) 🤍 หัวใจสีขาว, อันดับปัจจุบัน: 1 (0)🤍 🥺 หน้าอ้อนวอน, อันดับปัจจุบัน: 2 (0)🥺 🧸 ตุ๊กตาหมี, อันดับปัจจุบัน: 3 (0)🧸 🙃 หน้ากลับหัว, อันดับปัจจุบัน: 4 (1)🙃 🦋 ผีเสื้อ, อันดับปัจจุบัน: 5 (-1)🦋 100 85.82 64.54 30.52 28.22 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

ไทย: รายเดือน รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม

ไทย: รายเดือน รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม | emojiall.com 🤍 หัวใจสีขาว, อันดับปัจจุบัน: 1 (1) 🥺 หน้าอ้อนวอน, อันดับปัจจุบัน: 2 (1) 🧸 ตุ๊กตาหมี, อันดับปัจจุบัน: 3 (1) 🦋 ผีเสื้อ, อันดับปัจจุบัน: 4 (1) 🙃 หน้ากลับหัว, อันดับปัจจุบัน: 5 (1) 🤍 หัวใจสีขาว, อันดับปัจจุบัน: 1 (1)🤍 🥺 หน้าอ้อนวอน, อันดับปัจจุบัน: 2 (1)🥺 🧸 ตุ๊กตาหมี, อันดับปัจจุบัน: 3 (1)🧸 🦋 ผีเสื้อ, อันดับปัจจุบัน: 4 (1)🦋 🙃 หน้ากลับหัว, อันดับปัจจุบัน: 5 (1)🙃 100 92.28 73.42 28.71 27.80 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

ไทย: ทุกปี รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม

ไทย: ทุกปี รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม | emojiall.com 🤍 หัวใจสีขาว, อันดับปัจจุบัน: 1 (0) 🥺 หน้าอ้อนวอน, อันดับปัจจุบัน: 2 (1) 🧸 ตุ๊กตาหมี, อันดับปัจจุบัน: 3 (1) 🧧 อั่งเปา, อันดับปัจจุบัน: 4 (544) 🦋 ผีเสื้อ, อันดับปัจจุบัน: 5 (1) 🤍 หัวใจสีขาว, อันดับปัจจุบัน: 1 (0)🤍 🥺 หน้าอ้อนวอน, อันดับปัจจุบัน: 2 (1)🥺 🧸 ตุ๊กตาหมี, อันดับปัจจุบัน: 3 (1)🧸 🧧 อั่งเปา, อันดับปัจจุบัน: 4 (544)🧧 🦋 ผีเสื้อ, อันดับปัจจุบัน: 5 (1)🦋 100 95.08 79.72 43.98 38.54 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

ประเทศ / ภูมิภาค รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม

ประเทศ / ภูมิภาค รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม | emojiall.com ⚕ เครื่องหมายการแพทย์: #5 (0) 12.2365 🙌 ชู 2 มือ: #4 (3) 12.2365 💜 หัวใจสีม่วง: #3 (3) 12.2365 ❤ หัวใจสีแดง: #2 (0) 12.2365 👉 นิ้วชี้ทางขวา: #1 (0) 12.2365 💙 หัวใจสีน้ำเงิน: #5 (3) 9.7652 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #4 (0) 9.7652 ☪ พระจันทร์เสี้ยวและดาว: #3 (-2) 9.7652 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (0) 9.7652 🖤 ใจดำ: #1 (2) 9.7652 🙃 หน้ากลับหัว: #5 (1) 8.5173 🦋 ผีเสื้อ: #4 (1) 8.5173 🧸 ตุ๊กตาหมี: #3 (1) 8.5173 🥺 หน้าอ้อนวอน: #2 (1) 8.5173 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (1) 8.5173 ❤ หัวใจสีแดง: #5 (-2) 8.4980 ↗ ลูกศรชี้มุมขวาบน: #4 (120) 8.4980 🧊 ก้อนน้ำแข็ง: #3 (-2) 8.4980 ❗ เครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดง: #2 (0) 8.4980 ↖ ลูกศรชี้มุมซ้ายบน: #1 (10) 8.4980 ♾️ ไม่มีที่สิ้นสุด: #5 (13) 5.3428 🦋 ผีเสื้อ: #4 (5) 5.3428 🤘 ชูนิ้วชาวร็อก: #3 (2) 5.3428 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (0) 5.3428 🖕 ชูนิ้วกลาง: #1 (0) 5.3428 ⚕ เครื่องหมายการแพทย์: #5 (0) 🙌 ชู 2 มือ: #4 (3)🙌 💜 หัวใจสีม่วง: #3 (3)💜 ❤ หัวใจสีแดง: #2 (0) 👉 นิ้วชี้ทางขวา: #1 (0)👉 💙 หัวใจสีน้ำเงิน: #5 (3)💙 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #4 (0)🥰 ☪ พระจันทร์เสี้ยวและดาว: #3 (-2) 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (0)🤍 🖤 ใจดำ: #1 (2)🖤 🙃 หน้ากลับหัว: #5 (1)🙃 🦋 ผีเสื้อ: #4 (1)🦋 🧸 ตุ๊กตาหมี: #3 (1)🧸 🥺 หน้าอ้อนวอน: #2 (1)🥺 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (1)🤍 ❤ หัวใจสีแดง: #5 (-2) ↗ ลูกศรชี้มุมขวาบน: #4 (120) 🧊 ก้อนน้ำแข็ง: #3 (-2)🧊 ❗ เครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดง: #2 (0) ↖ ลูกศรชี้มุมซ้ายบน: #1 (10) ♾️ ไม่มีที่สิ้นสุด: #5 (13)♾️ 🦋 ผีเสื้อ: #4 (5)🦋 🤘 ชูนิ้วชาวร็อก: #3 (2)🤘 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (0)🤍 🖕 ชูนิ้วกลาง: #1 (0)🖕 🇧🇷 Brazil: ประเทศ / ภูมิภาค รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม🇧🇷 Brazil 🇹🇷 Turkey: ประเทศ / ภูมิภาค รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม🇹🇷 Turkey 🇹🇭 Thailand: ประเทศ / ภูมิภาค รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม🇹🇭 Thailand 🇨🇳 ประเทศจีน: ประเทศ / ภูมิภาค รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม🇨🇳 ประเทศจีน 🇮🇷 Iran: ประเทศ / ภูมิภาค รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม🇮🇷 Iran

Language รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม

Language รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม | emojiall.com 😘 หน้าส่งจุ๊บ: #5 (5) 10.9432 ❤ หัวใจสีแดง: #4 (0) 10.9432 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #3 (2) 10.9432 💕 ใจ 2 ดวง: #2 (-1) 10.9432 🤡 หน้าตลก: #1 (2) 10.9432 ⚕ เครื่องหมายการแพทย์: #5 (0) 10.5019 🙌 ชู 2 มือ: #4 (4) 10.5019 💜 หัวใจสีม่วง: #3 (3) 10.5019 ❤ หัวใจสีแดง: #2 (0) 10.5019 👉 นิ้วชี้ทางขวา: #1 (0) 10.5019 🤭 เอามือปิดปาก: #5 (0) 9.2003 ☯ หยินหยาง: #4 (-1) 9.2003 👍 ชูนิ้วโป้งขึ้น: #3 (1) 9.2003 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (-1) 9.2003 ☮ เครื่องหมายสันติภาพ: #1 (1) 9.2003 💙 หัวใจสีน้ำเงิน: #5 (3) 8.4209 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #4 (0) 8.4209 ☪ พระจันทร์เสี้ยวและดาว: #3 (-2) 8.4209 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (1) 8.4209 🖤 ใจดำ: #1 (1) 8.4209 🙃 หน้ากลับหัว: #5 (1) 7.1044 🦋 ผีเสื้อ: #4 (1) 7.1044 🧸 ตุ๊กตาหมี: #3 (1) 7.1044 🥺 หน้าอ้อนวอน: #2 (1) 7.1044 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (1) 7.1044 😘 หน้าส่งจุ๊บ: #5 (5)😘 ❤ หัวใจสีแดง: #4 (0) 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #3 (2)🥰 💕 ใจ 2 ดวง: #2 (-1)💕 🤡 หน้าตลก: #1 (2)🤡 ⚕ เครื่องหมายการแพทย์: #5 (0) 🙌 ชู 2 มือ: #4 (4)🙌 💜 หัวใจสีม่วง: #3 (3)💜 ❤ หัวใจสีแดง: #2 (0) 👉 นิ้วชี้ทางขวา: #1 (0)👉 🤭 เอามือปิดปาก: #5 (0)🤭 ☯ หยินหยาง: #4 (-1) 👍 ชูนิ้วโป้งขึ้น: #3 (1)👍 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (-1)🤍 ☮ เครื่องหมายสันติภาพ: #1 (1) 💙 หัวใจสีน้ำเงิน: #5 (3)💙 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #4 (0)🥰 ☪ พระจันทร์เสี้ยวและดาว: #3 (-2) 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (1)🤍 🖤 ใจดำ: #1 (1)🖤 🙃 หน้ากลับหัว: #5 (1)🙃 🦋 ผีเสื้อ: #4 (1)🦋 🧸 ตุ๊กตาหมี: #3 (1)🧸 🥺 หน้าอ้อนวอน: #2 (1)🥺 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (1)🤍 ภาษาสเปน: Language รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยมภาษาสเปน โปรตุเกสนานาชาติ: Language รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยมโปรตุเกสนานาชาติ ภาษาอังกฤษ: Language รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยมภาษาอังกฤษ ตุรกี: Language รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยมตุรกี ไทย: Language รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยมไทย

เพศ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม

เพศ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม | emojiall.com 💜 หัวใจสีม่วง: #5 (0) 58.9381 🥺 หน้าอ้อนวอน: #4 (0) 58.9381 🖤 ใจดำ: #3 (0) 58.9381 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #2 (0) 58.9381 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (0) 58.9381 🙃 หน้ากลับหัว: #5 (-1) 41.0619 💜 หัวใจสีม่วง: #4 (4) 41.0619 🖤 ใจดำ: #3 (0) 41.0619 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #2 (0) 41.0619 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (0) 41.0619 💜 หัวใจสีม่วง: #5 (0)💜 🥺 หน้าอ้อนวอน: #4 (0)🥺 🖤 ใจดำ: #3 (0)🖤 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #2 (0)🥰 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (0)🤍 🙃 หน้ากลับหัว: #5 (-1)🙃 💜 หัวใจสีม่วง: #4 (4)💜 🖤 ใจดำ: #3 (0)🖤 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #2 (0)🥰 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (0)🤍 หญิง: เพศ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยมหญิง ชาย: เพศ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยมชาย

ช่วงอายุ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม

ช่วงอายุ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม | emojiall.com 💜 หัวใจสีม่วง: #5 (2) 62.2037 🥺 หน้าอ้อนวอน: #4 (1) 62.2037 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #3 (1) 62.2037 🖤 ใจดำ: #2 (0) 62.2037 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (0) 62.2037 🥺 หน้าอ้อนวอน: #5 (0) 25.8475 ❤ หัวใจสีแดง: #4 (0) 25.8475 🖤 ใจดำ: #3 (0) 25.8475 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #2 (0) 25.8475 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (0) 25.8475 🙌 ชู 2 มือ: #5 (6) 6.4615 😘 หน้าส่งจุ๊บ: #4 (4) 6.4615 🖤 ใจดำ: #3 (1) 6.4615 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (0) 6.4615 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #1 (0) 6.4615 ❤ หัวใจสีแดง: #5 (0) 3.4340 🤗 ยิ้มกอด: #4 (12) 3.4340 😘 หน้าส่งจุ๊บ: #3 (0) 3.4340 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (0) 3.4340 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #1 (0) 3.4340 💕 ใจ 2 ดวง: #5 (-1) 1.5227 😘 หน้าส่งจุ๊บ: #4 (1) 1.5227 🤗 ยิ้มกอด: #3 (8) 1.5227 ❤ หัวใจสีแดง: #2 (0) 1.5227 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #1 (0) 1.5227 💜 หัวใจสีม่วง: #5 (2)💜 🥺 หน้าอ้อนวอน: #4 (1)🥺 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #3 (1)🥰 🖤 ใจดำ: #2 (0)🖤 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (0)🤍 🥺 หน้าอ้อนวอน: #5 (0)🥺 ❤ หัวใจสีแดง: #4 (0) 🖤 ใจดำ: #3 (0)🖤 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #2 (0)🥰 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (0)🤍 🙌 ชู 2 มือ: #5 (6)🙌 😘 หน้าส่งจุ๊บ: #4 (4)😘 🖤 ใจดำ: #3 (1)🖤 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (0)🤍 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #1 (0)🥰 ❤ หัวใจสีแดง: #5 (0) 🤗 ยิ้มกอด: #4 (12)🤗 😘 หน้าส่งจุ๊บ: #3 (0)😘 🤍 หัวใจสีขาว: #2 (0)🤍 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #1 (0)🥰 💕 ใจ 2 ดวง: #5 (-1)💕 😘 หน้าส่งจุ๊บ: #4 (1)😘 🤗 ยิ้มกอด: #3 (8)🤗 ❤ หัวใจสีแดง: #2 (0) 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #1 (0)🥰 18-24: ช่วงอายุ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม18-24 25-34: ช่วงอายุ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม25-34 35-44: ช่วงอายุ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม35-44 45-54: ช่วงอายุ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม45-54 55-64: ช่วงอายุ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม55-64

จำนวนไลค์ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม

จำนวนไลค์ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม | emojiall.com 👍 ชูนิ้วโป้งขึ้น, อันดับปัจจุบัน: 1 🥶 หนาวสั่น, อันดับปัจจุบัน: 2 🇨🇳 ธง: จีน, อันดับปัจจุบัน: 3 😂 ร้องไห้ดีใจ, อันดับปัจจุบัน: 4 👆 หลังมือนิ้วชี้ขึ้น, อันดับปัจจุบัน: 5 👍 ชูนิ้วโป้งขึ้น, อันดับปัจจุบัน: 1👍 🥶 หนาวสั่น, อันดับปัจจุบัน: 2🥶 🇨🇳 ธง: จีน, อันดับปัจจุบัน: 3🇨🇳 😂 ร้องไห้ดีใจ, อันดับปัจจุบัน: 4😂 👆 หลังมือนิ้วชี้ขึ้น, อันดับปัจจุบัน: 5👆 2,065 1,820 1,753 1,609 1,517 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

คำค้นหา รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม

คำค้นหา รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม | emojiall.com " ใบหน้ายิ้มทั้งน้, อันดับปัจจุบัน: 1 น้ำ, อันดับปัจจุบัน: 2 ปืน, อันดับปัจจุบัน: 3 หัวใจ, อันดับปัจจุบัน: 4 เงิน, อันดับปัจจุบัน: 5 ใบหน้ายิ้มทั้งน้, อันดับปัจจุบัน: 1ใบหน้ายิ้มทั้งน้ น้ำ, อันดับปัจจุบัน: 2น้ำ ปืน, อันดับปัจจุบัน: 3ปืน หัวใจ, อันดับปัจจุบัน: 4หัวใจ เงิน, อันดับปัจจุบัน: 5เงิน 100 62.45 62.45 49.80 49.80 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

หมวดหมู่ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม

หมวดหมู่ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม | emojiall.com 🙃 หน้ากลับหัว: #5 (1) 45.6168 ❤ หัวใจสีแดง: #4 (1) 45.6168 🖤 ใจดำ: #3 (0) 45.6168 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #2 (0) 45.6168 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (0) 45.6168 ♓ ราศีมีน: #5 (-1) 13.7026 ♈ ราศีเมษ: #4 (2) 13.7026 ✔ เครื่องหมายถูก: #3 (0) 13.7026 ☯ หยินหยาง: #2 (0) 13.7026 ☪ พระจันทร์เสี้ยวและดาว: #1 (0) 13.7026 🤘 ชูนิ้วชาวร็อก: #5 (2) 13.3273 🙌 ชู 2 มือ: #4 (1) 13.3273 👍 ชูนิ้วโป้งขึ้น: #3 (-1) 13.3273 🖕 ชูนิ้วกลาง: #2 (1) 13.3273 🤞 นิ้วไขว้: #1 (0) 13.3273 🌹 ดอกกุหลาบ: #5 (-3) 7.3166 🌸 ดอกซากุระ: #4 (2) 7.3166 🍀 ใบโคลเวอร์ 4 แฉก: #3 (2) 7.3166 🥀 ดอกไม้เหี่ยว: #2 (1) 7.3166 🦋 ผีเสื้อ: #1 (0) 7.3166 🔐 ล็อคด้วยกุญแจ: #5 (-1) 6.1640 💍 แหวน: #4 (2) 6.1640 👑 มงกุฎ: #3 (0) 6.1640 🚬 ป้ายสูบบุหรี่: #2 (0) 6.1640 🔫 ปืนฉีดน้ำ: #1 (0) 6.1640 🙃 หน้ากลับหัว: #5 (1)🙃 ❤ หัวใจสีแดง: #4 (1) 🖤 ใจดำ: #3 (0)🖤 🥰 หน้ายิ้มพร้อมกับหัวใจหลายดวง: #2 (0)🥰 🤍 หัวใจสีขาว: #1 (0)🤍 ♓ ราศีมีน: #5 (-1) ♈ ราศีเมษ: #4 (2) ✔ เครื่องหมายถูก: #3 (0) ☯ หยินหยาง: #2 (0) ☪ พระจันทร์เสี้ยวและดาว: #1 (0) 🤘 ชูนิ้วชาวร็อก: #5 (2)🤘 🙌 ชู 2 มือ: #4 (1)🙌 👍 ชูนิ้วโป้งขึ้น: #3 (-1)👍 🖕 ชูนิ้วกลาง: #2 (1)🖕 🤞 นิ้วไขว้: #1 (0)🤞 🌹 ดอกกุหลาบ: #5 (-3)🌹 🌸 ดอกซากุระ: #4 (2)🌸 🍀 ใบโคลเวอร์ 4 แฉก: #3 (2)🍀 🥀 ดอกไม้เหี่ยว: #2 (1)🥀 🦋 ผีเสื้อ: #1 (0)🦋 🔐 ล็อคด้วยกุญแจ: #5 (-1)🔐 💍 แหวน: #4 (2)💍 👑 มงกุฎ: #3 (0)👑 🚬 ป้ายสูบบุหรี่: #2 (0)🚬 🔫 ปืนฉีดน้ำ: #1 (0)🔫 😂 รอยยิ้มและอารมณ์: หมวดหมู่ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม😂 รอยยิ้มและอารมณ์ 🛑 สัญลักษณ์: หมวดหมู่ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม🛑 สัญลักษณ์ 👌 คนและร่างกาย: หมวดหมู่ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม👌 คนและร่างกาย 🐵 สัตว์และธรรมชาติ: หมวดหมู่ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม🐵 สัตว์และธรรมชาติ ⌚ วัตถุ: หมวดหมู่ รายชื่อลีดเดอร์บอร์ด Emoji ยอดนิยม⌚ วัตถุ