คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

▼ (สามเหลี่ยมทึบหัวชี้ลง) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-03-25 - 2023-03-19
เวลาอัปเดต: 2023-03-24 17:17:23 UTC
และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความนิยมของอีโมจิตัวนี้ได้แสดงให้เห็นความคล้ายคลื่นที่เพิ่มขึ้นในปี 2018 และ 2019 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกัน