🆓คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

🆓 (ฟรี) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-03-25 - 2023-03-19
เวลาอัปเดต: 2023-03-25 17:27:17 UTC
🆓และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความนิยมของอีโมจินี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2019 และ 2021 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกันในปี 2020 แนวโน้มอัตราความนิยมเริ่มสูงขึ้น