🇬🇷คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

🇬🇷 (ธง: กรีซ) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-03-18 - 2023-03-12
เวลาอัปเดต: 2023-03-17 17:37:07 UTC
🇬🇷และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความนิยมของอีโมจิตัวนี้ได้แสดงให้เห็นความคล้ายคลื่นที่เพิ่มขึ้นในปี 2018 และ 2019 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกัน