🇷🇺คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

🇷🇺 (ธง: รัสเซีย) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-03-18 - 2023-03-12
เวลาอัปเดต: 2023-03-17 17:47:35 UTC
🇷🇺และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความนิยมของอีโมจินี้แสดงให้เห็นว่ารูปตัวยูเพิ่มขึ้นในปี 2022-02 และ 2022-03 ความนิยมเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2018 และ 2019 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกัน

🇷🇺 แผนภูมิแนวโน้ม

โหนดเวลาดัชนีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
2022-02 100 254.61%
2022-03 63 -5.26%