🍋คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

🍋 (เลมอน) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-04-01 - 2023-03-26
เวลาอัปเดต: 2023-04-01 18:07:14 UTC
🍋และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความนิยมของอีโมจินี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายประการในปี 2018 และ 2019 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกัน