🍐คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

🍐 (ลูกแพร์) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-03-18 - 2023-03-12
เวลาอัปเดต: 2023-03-17 18:07:02 UTC
🍐และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความนิยมของอีโมจินี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายประการในปี 2021 และ 2022 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกัน