🐎คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

🐎 (ม้า) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-03-18 - 2023-03-12
เวลาอัปเดต: 2023-03-18 17:39:18 UTC
🐎และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความนิยมโดยรวมของอีโมจินี้เพิ่มขึ้นและลดลงในปี 2018 และ 2019 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกัน