🐯คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

🐯 (หน้าเสือ) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-04-01 - 2023-03-19
เวลาอัปเดต: 2023-03-26 17:43:00 UTC
🐯และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความนิยมของอีโมจินี้แสดงให้เห็นว่ารูปตัวยูเพิ่มขึ้นในปี 2021-12 และ 2022-01 ความนิยมเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2018 และ 2019 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกัน

🐯 แผนภูมิแนวโน้ม

โหนดเวลาดัชนีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
2021-12 56 194.74%
2022-01 100 238.98%