6คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

6 (หลักที่หก) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-03-18 - 2023-03-12
เวลาอัปเดต: 2023-03-16 17:03:06 UTC
6และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความนิยมของอีโมจินี้ก็ลดลงในปี 2018 และ 2021 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกัน