การคลิกที่ลิงก์อิโมจิและชื่อย่อสามารถเปิดหน้าการแนะนำอีโมจิดูข้อมูลเช่นคำอธิบายและตัวอย่างและคุณยังสามารถคัดลอกอิโมจิได้ด้วยคลิกเดียวเพื่อวางที่อื่น คลิกที่ลิงค์จุดรหัสเพื่อดูหน้าข้อมูล Unicode ของ Emoji ซึ่งรวมถึงภาพความละเอียดสูงและภาพเวกเตอร์ที่ผู้จำหน่ายหลายรายให้มาคู่มือผู้ใช้: บล็อก Unicode คืออะไร

สัญลักษณ์อิโมจิ Codepoint
🅰 เลือดกรุ๊ปเอ 1F170
🅱 เลือดกรุ๊ปบี 1F171
🅾 เลือดกรุ๊ปโอ 1F17E
🅿 ที่จอดรถ 1F17F
🆎 เลือดกรุ๊ปเอบี 1F18E
🆑 ลบข้อมูล 1F191
🆒 เย็น 1F192
🆓 ฟรี 1F193
🆔 หมายเลขประจำตัว 1F194
🆕 ใหม่ 1F195
🆖 ปุ่มเอ็นจี 1F196
🆗 โอเค 1F197
🆘 ช่วยด้วย 1F198
🆙 ขึ้น 1F199
🆚 ต่อสู้กับ 1F19A
🇦 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค a 1F1E6
🇧 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค b 1F1E7
🇨 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค c 1F1E8
🇩 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค d 1F1E9
🇪 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค e 1F1EA
🇫 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค f 1F1EB
🇬 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค g 1F1EC
🇭 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค h 1F1ED
🇮 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค i 1F1EE
🇯 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค j 1F1EF
🇰 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค k 1F1F0
🇱 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค l 1F1F1
🇲 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค m 1F1F2
🇳 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค n 1F1F3
🇴 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค o 1F1F4
🇵 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค p 1F1F5
🇶 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค q 1F1F6
🇷 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค r 1F1F7
🇸 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค s 1F1F8
🇹 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค t 1F1F9
🇺 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค u 1F1FA
🇻 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค v 1F1FB
🇼 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค w 1F1FC
🇽 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค x 1F1FD
🇾 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค y 1F1FE
🇿 สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค z 1F1FF