รายการเวอร์ชันของ Unicode

นี่คือรายการเวอร์ชัน Unicode ซึ่งรวมถึงหมายเลขเวอร์ชัน Unicode และวันที่วางจำหน่าย คลิกที่ลิงค์หมายเลขเวอร์ชัน Unicode เพื่อเข้าสู่หน้ารายการ Emoji ของเวอร์ชันนี้คุณจะเห็นว่า Emojis รุ่นใดออกในเวอร์ชันนี้ คู่มือผู้ใช้: เวอร์ชันของ Unicode คืออะไร

รายการรุ่น Emoji

นี่คือรายการเวอร์ชันของ Emoji รวมถึงหมายเลขเวอร์ชันของ Emoji และวันที่วางจำหน่าย คลิกที่ลิงค์หมายเลขเวอร์ชันของ Emoji เพื่อเข้าสู่หน้ารายการ Emoji ของเวอร์ชันนี้คุณจะเห็นว่า Emojis รุ่นใดได้รับการเผยแพร่ในเวอร์ชันนี้ คู่มือผู้ใช้: เวอร์ชั่นอิโมจิ คืออะไร