Bir Unicode alt başlığı, Unicode Konsorsiyumu tarafından yönetilen Unicode karakterleri için bir dizi kod noktasıdır. Her Unicode karakteri bir Unicode alt başlığına aittir ve her Unicode alt başlığının kendi adı vardır ve daha geniş bir kod noktası aralığı olan bir Unicode bloğuna aittir. Birden çok Unicode karakterinden oluşan bir Emoji dizisinin bir Unicode alt başlığına ait olmadığını unutmayın.