Ok, yönü veya eğilimi belirtmek için kullanılan grafik bir semboldür. Oklar, günlük yaşamımızda yukarı, aşağı, vb. Gibi yaygın sembollerdir.

Bu, ↩️ ok alt kategorisinin Emoji listesi sayfasıdır. 🛑 Semboller ana kategoriye aittir. Ayrıntıları görüntülemek ve Emojiyi kopyalamak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.