石紫迪 Zidi  Shi

石紫迪 Zidi Shi

  • Kỹ sư thuật toán
  • Mã biểu tượng cảm xúc:🥰

Vào tháng 9 năm 2021, cô theo học tại Trường Cao học Đại học Dệt may Vũ Hán, chuyên ngành thông tin điện tử, tập trung vào xử lý hình ảnh dựa trên học sâu.

Tháng 7 năm 2022 với tư cách là thực tập sinh trong dự án kết hợp hình ảnh biểu tượng cảm xúc, chịu trách nhiệm phân tích hình ảnh biểu tượng cảm xúc và cải tiến thuật toán python, cung cấp sự kết hợp hình ảnh thú vị cho trang web.