邱洁 Jie Qiu

邱洁 Jie Qiu

  • Biên tập viên tiếng Trung và tiếng Thái
  • nhà điều hành
  • Mã biểu tượng cảm xúc:🤖

Năm 2017, bà Qiu đã nhận được chứng chỉ tốt nghiệp chuyên môn tiếng Thái của มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Đại học Phetchaburi Rajabhat), quen thuộc với văn hóa và phong tục Thái Lan;

Năm 2019, cô vào Đại học Quảng Tây để học chương trình thạc sĩ về Giáo dục Quốc tế Trung Quốc;

Vào tháng 7 năm 2020, cô tham gia biên tập trang web Emojiall bằng tiếng Trung-Thái với tư cách là một thực tập sinh và cung cấp nội dung gốc bằng tiếng Thái cho trang web. Và cô ấy tiếp tục được thuê làm thành viên bán thời gian dài hạn để tiếp tục đóng góp cho trang web.

Ngôn ngữ liên quan và tăng lưu lượng truy cập vào trang web(%)

người Trung Quốc Thái Toàn bộ trang web 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL