Bạn có thể sử dụng Biểu tượng cảm xúc để bày tỏ sự ngưỡng mộ👏, thể hiện hành động làm việc của mình🧑‍💻, thậm chí cập nhật trạng thái SNS của bạn ngay lập tức💃! Trong danh mục con người & cơ thể, có rất nhiều Biểu tượng cảm xúc về cử chỉ, lớp phủ nhân vật và hoạt động của con người, tất cả các hoạt động hàng ngày của bạn có thể được tìm thấy tại đây! Sử dụng Biểu tượng cảm xúc để hình dung những ngày vui vẻ của bạn ~

🙋cử chỉ người180

👨‍🍳vai trò cá nhân492

🏃hoạt động cá nhân327

🚴người-thể thao233

👨‍👩‍👧‍👦gia đình337

Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Người & Cơ thể

Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Người & Cơ thể Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Người & Cơ thể