Giống như trò chơi hóa trang, Biểu tượng cảm xúc có thể thay đổi màu da và kiểu tóc của họ. Hiện tại có 5 màu da và 4 kiểu tóc, chúng giống như các thành phần, bằng cách kết hợp với các Biểu tượng cảm xúc khác để tạo ra một biểu tượng đặc biệt. Hãy đến và thử một mình

Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Tông màu da & Kiểu tóc

Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Tông màu da & Kiểu tóc Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Tông màu da & Kiểu tóc