🌍Saint Augustine từng nói: "Thế giới là một cuốn sách và những người không đi du lịch chỉ đọc một trang". Bất cứ nơi nào bạn muốn đến hoặc bất kỳ nơi nào bạn đã đến, bạn luôn có thể tìm thấy các Biểu tượng cảm xúc từ du lịch & địa điểm để đại diện cho những địa điểm đó. Sử dụng Biểu tượng cảm xúc để làm cho nhật ký du lịch của bạn thêm màu sắc✈ ~

☂️Bầu trời & Thời tiết47

Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Du lịch & Địa điểm

Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Du lịch & Địa điểm Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Du lịch & Địa điểm