Đây là từ điển biểu tượng Emoji, hơn 200 biểu tượng đang chờ bạn sử dụng chúng. ⛔ Dấu hiệu vận chuyển, ⚠️ cảnh báo, ➡️ mũi tên, ☯️ tôn giáo, 1️⃣ số ...... Nếu bạn thích nhật ký quan sát📓, những Biểu tượng cảm xúc này có thể giúp bạn; Nếu bạn không thích đánh máy, hãy sử dụng chúng để giúp bạn rảnh tay; Hoặc nếu bạn muốn làm cho công việc của mình có tổ chức hơn🧑💻, Biểu tượng cảm xúc số là lựa chọn tốt nhất của bạn.

🅰chữ và số39

Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Biểu tượng

Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Biểu tượng Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong từng danh mục con thuộc danh mục Biểu tượng