#️⃣Thông tin Unicode(Sử dụng nâng cao)

Emoji: #️⃣ Sao chép
Nghĩa Là Gì: mũ phím: #
Mật mã: U+0023 FE0F 20E3 Sao chép
Phiên bản Unicode: 3.0 (1999-08)
Phiên bản EMOJI: 3.0 (2016-06-03)
Loại trường: Chuỗi khóa biểu tượng cảm xúc
Tình trạng đủ điều kiện: 🟢 Đầy đủ tiêu chuẩn
Bất động sản:
Danh mục: 🛑 Biểu tượng
Danh mục phụ: 0️⃣ keycap
UTF-8: 23EFB88FE283A3
Số thập phân: ALT+35 ALT+65039 ALT+8419
Tình cảm: Tiêu cực: 1.44% Tích cực: 39.26% Trung tính: 59.3% Sự tự tin:0.378±0.0135

👨‍💻Thông tin cơ bản

#️⃣Đề nghị (Emoji #️⃣ ra đời như thế nào?)

Emoji #️⃣ có nguồn gốc từ đề xuất L2/07‑257(2007), L2/09‑026(2009). Dưới đây là nội dung chi tiết của đề xuất, bao gồm số đề xuất, tên, từ và các tệp chi tiết. Đề xuất chứa #️⃣ đã được Unicode Consortium chấp thuận và được phát hành dưới dạng Emoji phiên bản 3.0 vào năm 2016-06-03.

Emoji#️⃣Đề nghị 1

Số đề xuất: L2/07‑257
Tên đề xuất: Working Draft Proposal for Encoding Emoji Symbols (Associated tables in ZIP file)
Đề xuất Từ: Kat Momoi, Mark Davis, Markus Scherer
Đề nghị Năm: 2007
Biểu tượng cảm xúc đề xuất: 753 Emoji: 😃, 😄, 😁, 😆, 😅 thêm...
Tệp đề xuất:

Emoji#️⃣Đề nghị 2

Số đề xuất: L2/09‑026
Tên đề xuất: Emoji Symbols Proposed for New Encoding
Đề xuất Từ: Markus Scherer, Mark Davis, Kat Momoi, Darick Tong (Google Inc.), Yasuo Kida, Peter Edberg (Apple Inc.)
Đề nghị Năm: 2009
Biểu tượng cảm xúc đề xuất: 753 Emoji: 😃, 😄, 😁, 😆, 😅 thêm...
Tệp đề xuất:

Làm cách nào để tạo ra biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn?

Biểu tượng cảm xúc mới được tạo ra như thế nào? Đầu tiên, người dùng gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc của họ tới Hiệp hội Unicode, sau đó Hiệp hội Unicode sẽ quyết định có thông qua đề xuất hay không. Nếu đề xuất được thông qua, thiết kế biểu tượng cảm xúc của bạn sẽ sớm được phát hành trong năm tới. Sẽ có một quy trình đầy đủ và tiêu chuẩn để gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc, nó đòi hỏi nhiều đến sự kiên nhẫn và khả năng của bạn. Bạn có thể sử dụng gợi ý trên làm ví dụ. Vui lòng gửi cho họ đề xuất biểu tượng cảm xúc của bạn. Nhấp vào đây để Gửi đề xuất emoji (Tiếng Anh), để bạn và biểu tượng cảm xúc mà bạn tạo ra sẽ cùng đi vào lịch sử.

Danh sách các đề xuất biểu tượng cảm xúc khác