🏴‍☠️Thông tin Unicode(Sử dụng nâng cao)

Emoji: 🏴‍☠️ Sao chép
Nghĩa Là Gì: cờ cướp biển
Mật mã: U+1F3F4 200D 2620 FE0F Sao chép
Phiên bản Unicode: Không có
Phiên bản EMOJI: 11.0 (2018-05-21)
Loại trường: Trình tự biểu tượng cảm xúc RGI ZWJ
Tình trạng đủ điều kiện: 🟢 Đầy đủ tiêu chuẩn
Bất động sản:
Chuỗi Emoji ZWJ: Khác
Danh mục: 🏁 Cờ
Danh mục phụ: 🚩 Cờ biểu tượng
UTF-8: F09F8FB4E2808DE298A0EFB88F
Số thập phân: ALT+127988 ALT+8205 ALT+9760 ALT+65039
Tình cảm: Tiêu cực: 8.8% Tích cực: 28.38% Trung tính: 62.83% Sự tự tin:0.196±0.0139

👨‍💻Thông tin cơ bản

🏴‍☠️Đề nghị (Emoji 🏴‍☠️ ra đời như thế nào?)

Emoji 🏴‍☠️ có nguồn gốc từ đề xuất L2/18‑059(2018). Dưới đây là nội dung chi tiết của đề xuất, bao gồm số đề xuất, tên, từ và các tệp chi tiết. Đề xuất chứa 🏴‍☠️ đã được Unicode Consortium chấp thuận và được phát hành dưới dạng Emoji phiên bản 11.0 vào năm 2018-05-21.

Emoji🏴‍☠️Đề nghị 1

Số đề xuất: L2/18‑059
Tên đề xuất: Proposal for new RGI Emoji Sequence, Pirate Flag Emoji
Đề xuất Từ: Jeremy Burge, Bryan Haggerty
Đề nghị Năm: 2018
Biểu tượng cảm xúc đề xuất: 1 Emoji: 🏴‍☠️
Tệp đề xuất:

Làm cách nào để tạo ra biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn?

Biểu tượng cảm xúc mới được tạo ra như thế nào? Đầu tiên, người dùng gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc của họ tới Hiệp hội Unicode, sau đó Hiệp hội Unicode sẽ quyết định có thông qua đề xuất hay không. Nếu đề xuất được thông qua, thiết kế biểu tượng cảm xúc của bạn sẽ sớm được phát hành trong năm tới. Sẽ có một quy trình đầy đủ và tiêu chuẩn để gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc, nó đòi hỏi nhiều đến sự kiên nhẫn và khả năng của bạn. Bạn có thể sử dụng gợi ý trên làm ví dụ. Vui lòng gửi cho họ đề xuất biểu tượng cảm xúc của bạn. Nhấp vào đây để Gửi đề xuất emoji (Tiếng Anh), để bạn và biểu tượng cảm xúc mà bạn tạo ra sẽ cùng đi vào lịch sử.

Danh sách các đề xuất biểu tượng cảm xúc khác

🏴‍☠️Dòng thời gian tiến hóa biểu tượng cảm xúc