🕋Thông tin Unicode(Sử dụng nâng cao)

Emoji: 🕋 Sao chép
Nghĩa Là Gì: kaaba
Mật mã: U+1F54B Sao chép
Phiên bản Unicode: 8.0 (2015-06-09)
Phiên bản EMOJI: 1.0 (2015-06-09)
Loại trường: Biểu tượng cảm xúc cơ bản
Tình trạng đủ điều kiện: 🟢 Đầy đủ tiêu chuẩn
Kiểu biểu tượng cảm xúc mặc định: emoji
Cấp biểu tượng cảm xúc: Cấp độ 2
Tình trạng chỉnh sửa biểu tượng cảm xúc: không có
Nguồn cảm xúc: x (Other)
Bất động sản:
Danh mục: 🚌 Du lịch & Địa điểm
Danh mục phụ: ⛪ Nơi tôn giáo
UTF-8: F09F958B
Số thập phân: ALT+128331
Khối Unicode: 🌂 Các ký hiệu và chữ tượng hình khác
Tiêu đề phụ Unicode: 📿 Biểu tượng tôn giáo
Tình cảm: Tiêu cực: 7.32% Tích cực: 38.66% Trung tính: 54.02% Sự tự tin:0.313±0.0431

👨‍💻Thông tin cơ bản

🕋Đề nghị (Emoji 🕋 ra đời như thế nào?)

Emoji 🕋 có nguồn gốc từ đề xuất L2/14‑174(2014). Dưới đây là nội dung chi tiết của đề xuất, bao gồm số đề xuất, tên, từ và các tệp chi tiết. Đề xuất chứa 🕋 đã được Unicode Consortium chấp thuận và được phát hành dưới dạng Emoji phiên bản 1.0 vào năm 2015-06-09.

Emoji🕋Đề nghị 1

Số đề xuất: L2/14‑174
Tên đề xuất: Emoji Additions (revised)
Đề xuất Từ: Mark Davis, Peter Edberg
Đề nghị Năm: 2014
Biểu tượng cảm xúc đề xuất: 78 Emoji: 🙃, 🤑, 🤗, 🤔, 🤐 thêm...
Tệp đề xuất:

Làm cách nào để tạo ra biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn?

Biểu tượng cảm xúc mới được tạo ra như thế nào? Đầu tiên, người dùng gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc của họ tới Hiệp hội Unicode, sau đó Hiệp hội Unicode sẽ quyết định có thông qua đề xuất hay không. Nếu đề xuất được thông qua, thiết kế biểu tượng cảm xúc của bạn sẽ sớm được phát hành trong năm tới. Sẽ có một quy trình đầy đủ và tiêu chuẩn để gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc, nó đòi hỏi nhiều đến sự kiên nhẫn và khả năng của bạn. Bạn có thể sử dụng gợi ý trên làm ví dụ. Vui lòng gửi cho họ đề xuất biểu tượng cảm xúc của bạn. Nhấp vào đây để Gửi đề xuất emoji (Tiếng Anh), để bạn và biểu tượng cảm xúc mà bạn tạo ra sẽ cùng đi vào lịch sử.

Danh sách các đề xuất biểu tượng cảm xúc khác

🕋Dòng thời gian tiến hóa biểu tượng cảm xúc