🥱Thông tin Unicode(Sử dụng nâng cao)

Emoji: 🥱 Sao chép
Nghĩa Là Gì: mặt đang ngáp
Mật mã: U+1F971 Sao chép
Phiên bản Unicode: 12.0 (2019-03-05) Mới
Phiên bản EMOJI: 12.0 (2019-03-05) Mới
Loại trường: Biểu tượng cảm xúc cơ bản
Tình trạng đủ điều kiện: 🟢 Đầy đủ tiêu chuẩn
Bất động sản:
Danh mục: 😂 Mặt cười & Cảm xúc
Danh mục phụ: 😞 quan tâm
UTF-8: F09FA5B1
Số thập phân: ALT+129393
Khối Unicode: 🤍 Biểu tượng bổ sung và chữ tượng hình
Tiêu đề phụ Unicode: 🥰 Khuôn mặt
Tình cảm: Tiêu cực: 31.22% Tích cực: 29.83% Trung tính: 38.95% Sự tự tin:-0.014±0.0059

👨‍💻Thông tin cơ bản

🥱Đề nghị (Emoji 🥱 ra đời như thế nào?)

Emoji 🥱 có nguồn gốc từ đề xuất L2/17‑432(2017). Dưới đây là nội dung chi tiết của đề xuất, bao gồm số đề xuất, tên, từ và các tệp chi tiết. Đề xuất chứa 🥱 đã được Unicode Consortium chấp thuận và được phát hành dưới dạng Emoji phiên bản 12.0 vào năm 2019-03-05.

Emoji🥱Đề nghị 1

Số đề xuất: L2/17‑432
Tên đề xuất: Proposal for YAWNING FACE Emoji
Đề xuất Từ: Jay Peters
Đề nghị Năm: 2017
Biểu tượng cảm xúc đề xuất: 1 Emoji: 🥱
Tệp đề xuất:

Làm cách nào để tạo ra biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn?

Biểu tượng cảm xúc mới được tạo ra như thế nào? Đầu tiên, người dùng gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc của họ tới Hiệp hội Unicode, sau đó Hiệp hội Unicode sẽ quyết định có thông qua đề xuất hay không. Nếu đề xuất được thông qua, thiết kế biểu tượng cảm xúc của bạn sẽ sớm được phát hành trong năm tới. Sẽ có một quy trình đầy đủ và tiêu chuẩn để gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc, nó đòi hỏi nhiều đến sự kiên nhẫn và khả năng của bạn. Bạn có thể sử dụng gợi ý trên làm ví dụ. Vui lòng gửi cho họ đề xuất biểu tượng cảm xúc của bạn. Nhấp vào đây để Gửi đề xuất emoji (Tiếng Anh), để bạn và biểu tượng cảm xúc mà bạn tạo ra sẽ cùng đi vào lịch sử.

Danh sách các đề xuất biểu tượng cảm xúc khác