Thông tin Unicode(Sử dụng nâng cao)

Emoji: Sao chép
Nghĩa Là Gì: ký hiệu nữ
Mật mã: U+2640 Sao chép
Phiên bản Unicode: 1.1 (1993-06)
Phiên bản EMOJI: Không có
Loại trường:
Unicode Tên: FEMALE SIGN
Tình trạng đủ điều kiện: 🟣 không đủ tiêu chuẩn (Xem thêm 🟢 Đầy đủ tiêu chuẩn Emoji: ♀️ - 2640 FE0F)
Bất động sản:
Trình tự biến đổi biểu tượng cảm xúc: ✔ căn cứ
Thêm Kiểu: ♀︎ (2640 FE0E phong cách văn bản)
♀️ (2640 FE0F phong cách biểu tượng cảm xúc)
Danh mục: 🛑 Biểu tượng
Danh mục phụ: ♀️ Giới tính
UTF-8: E29980
Số thập phân: ALT+9792
Khối Unicode: Các ký hiệu khác
Tiêu đề phụ Unicode: Dấu hiệu giới tính
Tình cảm: Tiêu cực: 1.24% Tích cực: 27.06% Trung tính: 71.7% Sự tự tin:0.258±0.0296

👨‍💻Thông tin cơ bản

Đề nghị (Emoji ra đời như thế nào?)

Emoji ♀ có nguồn gốc từ đề xuất L2/16‑160(2016). Dưới đây là nội dung chi tiết của đề xuất, bao gồm số đề xuất, tên, từ và các tệp chi tiết. Đề xuất chứa ♀ đã được Unicode Consortium chấp thuận và được phát hành dưới dạng Emoji phiên bản vào năm .

EmojiĐề nghị 1

Số đề xuất: L2/16‑160
Tên đề xuất: Expanding Emoji Professions: Reducing Gender Inequality
Đề xuất Từ: Rachel Been, Nicole Bleuel, Agustin Fonts, Mark Davis
Đề nghị Năm: 2016
Biểu tượng cảm xúc đề xuất: 172 Emoji: 👱‍♀️, 👱🏿‍♀️, 🙍‍♀️, 🙍🏿‍♀️, 🙎‍♀️ thêm...
Tệp đề xuất:

Làm cách nào để tạo ra biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn?

Biểu tượng cảm xúc mới được tạo ra như thế nào? Đầu tiên, người dùng gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc của họ tới Hiệp hội Unicode, sau đó Hiệp hội Unicode sẽ quyết định có thông qua đề xuất hay không. Nếu đề xuất được thông qua, thiết kế biểu tượng cảm xúc của bạn sẽ sớm được phát hành trong năm tới. Sẽ có một quy trình đầy đủ và tiêu chuẩn để gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc, nó đòi hỏi nhiều đến sự kiên nhẫn và khả năng của bạn. Bạn có thể sử dụng gợi ý trên làm ví dụ. Vui lòng gửi cho họ đề xuất biểu tượng cảm xúc của bạn. Nhấp vào đây để Gửi đề xuất emoji (Tiếng Anh), để bạn và biểu tượng cảm xúc mà bạn tạo ra sẽ cùng đi vào lịch sử.

Danh sách các đề xuất biểu tượng cảm xúc khác

Dòng thời gian tiến hóa biểu tượng cảm xúc