Thông tin Unicode(Sử dụng nâng cao)

Emoji: Sao chép
Nghĩa Là Gì: dấu chấm than hình trái tim đậm
Mật mã: U+2763 Sao chép
Phiên bản Unicode: 1.1 (1993-06)
Phiên bản EMOJI: Không có
Loại trường:
Unicode Tên: HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT
Tình trạng đủ điều kiện: 🟣 không đủ tiêu chuẩn (Xem thêm 🟢 Đầy đủ tiêu chuẩn Emoji: ❣️ - 2763 FE0F)
Kiểu biểu tượng cảm xúc mặc định: bản văn
Cấp biểu tượng cảm xúc: Cấp độ 2
Tình trạng chỉnh sửa biểu tượng cảm xúc: không có
Nguồn cảm xúc: z (Zapf Dingbats)
Bất động sản:
Trình tự biến đổi biểu tượng cảm xúc: ✔ căn cứ
Thêm Kiểu: ❣︎ (2763 FE0E phong cách văn bản)
❣️ (2763 FE0F phong cách biểu tượng cảm xúc)
Danh mục: 😂 Mặt cười & Cảm xúc
Danh mục phụ: ❤ trái tim
UTF-8: E29DA3
Số thập phân: ALT+10083
Khối Unicode: Dingbats
Tiêu đề phụ Unicode: Đồ trang trí dấu chấm câu
Tình cảm: Tiêu cực: 1.26% Tích cực: 72.89% Trung tính: 25.85% Sự tự tin:0.716±0.0074

👨‍💻Thông tin cơ bản

Đề nghị (Emoji ra đời như thế nào?)

Emoji ❣ có nguồn gốc từ đề xuất L2/13‑207(2013), L2/14‑093(2014). Dưới đây là nội dung chi tiết của đề xuất, bao gồm số đề xuất, tên, từ và các tệp chi tiết. Đề xuất chứa ❣ đã được Unicode Consortium chấp thuận và được phát hành dưới dạng Emoji phiên bản vào năm .

EmojiĐề nghị 1

Số đề xuất: L2/13‑207
Tên đề xuất: Which characters should have emoji-style by default?
Đề xuất Từ: Mark Davis
Đề nghị Năm: 2013
Biểu tượng cảm xúc đề xuất: 41 Emoji: ☠️, ❣️, ❤️, ✌️, ✌🏿 thêm...
Tệp đề xuất:

EmojiĐề nghị 2

Số đề xuất: L2/14‑093
Tên đề xuất: Working Draft UTR #51, Unicode Emoji (snapshot)
Đề xuất Từ: Mark Davis, Peter Edberg
Đề nghị Năm: 2014
Biểu tượng cảm xúc đề xuất: 26 Emoji: ❣️, ❤️, ✌️, ✌🏿, ✍️ thêm...
Tệp đề xuất:

Làm cách nào để tạo ra biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn?

Biểu tượng cảm xúc mới được tạo ra như thế nào? Đầu tiên, người dùng gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc của họ tới Hiệp hội Unicode, sau đó Hiệp hội Unicode sẽ quyết định có thông qua đề xuất hay không. Nếu đề xuất được thông qua, thiết kế biểu tượng cảm xúc của bạn sẽ sớm được phát hành trong năm tới. Sẽ có một quy trình đầy đủ và tiêu chuẩn để gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc, nó đòi hỏi nhiều đến sự kiên nhẫn và khả năng của bạn. Bạn có thể sử dụng gợi ý trên làm ví dụ. Vui lòng gửi cho họ đề xuất biểu tượng cảm xúc của bạn. Nhấp vào đây để Gửi đề xuất emoji (Tiếng Anh), để bạn và biểu tượng cảm xúc mà bạn tạo ra sẽ cùng đi vào lịch sử.

Danh sách các đề xuất biểu tượng cảm xúc khác