Kết hợp và Ghi nhớ đề cập đến các tổ hợp biểu tượng cảm xúc bao gồm nhiều biểu tượng cảm xúc để diễn đạt một số ý nghĩa hoặc cụm từ cụ thể, chẳng hạn như 👉👈 (cảm thấy ngại ngùng) 、 🚪🏃‍♀️💨 (thời gian rời đi), v.v. Nếu bạn biết một số combo biểu tượng cảm xúc thú vị và phổ biến, hãy chia sẻ chúng với chúng tôi!

Gửi một Combo mới