🔎
Chế độ hiển thị
 • 🖼Hiển thị hình ảnh
 • 😃Hiển thị cục bộ
 • Khi bạn chọn "Hiển thị hình ảnh", điều này có thể làm cho những biểu tượng cảm xúc không thể hiển thị bình thường trên thiết bị của bạn được hiển thị dưới dạng ảnh.

Emoji Sao chép dán ✂📋- Tất cả Giới tính

Nhà > Emoji Sao chép

Tất cả các biểu tượng biểu tượng cảm xúc được thu thập ở đây và bây giờ biểu tượng cảm xúc có thể hiển thị trên hệ thống iOS, Android, OSX và Windows. Chỉ là Biểu tượng ✂ Và 📋 Đối với Ứng dụng, SMS, Facebook, Twitter và Phần mềm xã hội khác , Sau đó chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện vui vẻ. 👇Click Emoji Copy👍

👌Người & Cơ thểemoji Sao chép

 • 👨‍✈

  phi công nam

 • 👨🏼‍✈️

  phi công nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍🍼

  người cho con bú: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍🏭

  công nhân nhà máy nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍💼

  nhân viên văn phòng nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍🔧

  thợ máy nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏽‍🍳

  đầu bếp nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍🔬

  nhà khoa học nam: màu da trung bình

 • 👨🏾‍⚖

  thẩm phán nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍⚖️

  thẩm phán nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🔧

  thợ máy nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏿‍🎨

  họa sĩ nam: màu da tối

 • 👨🏿‍🔧

  thợ máy nam: màu da tối

 • 👨🏿‍🚀

  phi hành gia nam: màu da tối

 • 👩‍⚕

  nhân viên y tế nữ

 • 👩🏻‍⚕️

  nhân viên y tế nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍🎓

  sinh viên nữ: màu da sáng

 • 👩🏼‍⚕️

  nhân viên y tế nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🔬

  nhà khoa học nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍⚕️

  nhân viên y tế nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🎤

  nữ ca sĩ: màu da trung bình

 • 👩🏾‍✈

  phi công nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🍳

  đầu bếp nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🏫

  giáo viên nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🏭

  công nhân nhà máy nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🚀

  phi hành gia nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍🏭

  công nhân nhà máy nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍💼

  nhân viên văn phòng nữ: màu da tối

 • 🧑🏻‍⚖

  thẩm phán: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🚀

  phi hành gia: màu da sáng

 • 🧑🏼‍⚖

  thẩm phán: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍✈

  phi công: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍✈️

  phi công: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍🎨

  họa sĩ: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍🚒

  lính cứu hỏa: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏽‍✈

  phi công: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍🎨

  họa sĩ: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍🏭

  công nhân nhà máy: màu da trung bình

 • 🧑🏾‍⚖

  thẩm phán: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍🎨

  họa sĩ: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍🔬

  nhà khoa học: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍🚒

  lính cứu hỏa: màu da tối trung bình

 • 🧑🏿‍🏫

  giáo viên: màu da tối

 • 🧑🏿‍🔧

  thợ máy: màu da tối

 • 🧑🏿‍🔬

  nhà khoa học: màu da tối

 • 👮🏿‍♀

  cảnh sát nữ: màu da tối

 • 👰🏻‍♀

  người phụ nữ đội khăn voan: màu da sáng

 • 👰🏻‍♂️

  người đàn ông đội lúp cưới: màu da sáng

 • 👰🏼‍♂

  người đàn ông đội khăn voan: màu da sáng trung bình

 • 👰🏾‍♀️

  người phụ nữ đội lúp cưới: màu da tối trung bình

 • 👰🏿‍♂

  người đàn ông đội khăn voan: màu da tối

 • 👳🏻‍♀

  người phụ nữ đội khăn xếp: màu da sáng

 • 👳🏻‍♂

  người đàn ông đội khăn xếp: màu da sáng

 • 👳🏻‍♂️

  người đàn ông đội khăn xếp: màu da sáng

 • 👳🏼‍♀

  người phụ nữ đội khăn xếp: màu da sáng trung bình

 • 👳🏽‍♂

  người đàn ông đội khăn xếp: màu da trung bình

 • 👳🏾‍♀️

  người phụ nữ đội khăn xếp: màu da tối trung bình

 • 👳🏾‍♂️

  người đàn ông đội khăn xếp: màu da tối trung bình

 • 👷🏻‍♀

  công nhân xây dựng nữ: màu da sáng

 • 👷🏻‍♀️

  công nhân xây dựng nữ: màu da sáng

 • 👷🏼‍♀

  công nhân xây dựng nữ: màu da sáng trung bình

 • 👷🏽‍♀️

  công nhân xây dựng nữ: màu da trung bình

 • 👷🏾‍♂️

  công nhân xây dựng nam: màu da tối trung bình

 • 👷‍♂

  công nhân xây dựng nam

 • 💂🏻‍♂️

  bảo vệ nam: màu da sáng

 • 💂🏼‍♀

  bảo vệ nữ: màu da sáng trung bình

 • 💂🏼‍♂️

  bảo vệ nam: màu da sáng trung bình

 • 💂🏿‍♀

  bảo vệ nữ: màu da tối

 • 💂‍♀

  bảo vệ nữ

 • 🕵🏻‍♀️

  thám tử nữ: màu da sáng

 • 🕵🏼‍♂

  thám tử nam: màu da sáng trung bình

 • 🕵🏼‍♂️

  thám tử nam: màu da sáng trung bình

 • 🕵🏽‍♀️

  thám tử nữ: màu da trung bình

 • 🕵🏽‍♂

  thám tử nam: màu da trung bình

 • 🕵🏿‍♂️

  thám tử nam: màu da tối

 • 🕵️‍♂

  thám tử nam

 • 🤵🏻‍♂

  người đàn ông mặc bộ vest: màu da sáng

 • 🤵🏼‍♂️

  người đàn ông mặc tuxedo: màu da sáng trung bình

 • 🤵🏽‍♀

  người phụ nữ mặc tuxedo: màu da trung bình

 • 🤵🏽‍♂

  người đàn ông mặc bộ vest: màu da trung bình

 • 🤵🏾‍♀️

  người phụ nữ mặc tuxedo: màu da tối trung bình

 • 🤵🏾‍♂️

  người đàn ông mặc tuxedo: màu da tối trung bình

 • 👨‍⚕

  nhân viên y tế nam

 • 👨🏻‍⚕

  nhân viên y tế nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍⚖

  thẩm phán nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍⚖️

  thẩm phán nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍🍼

  người cho con bú: màu da sáng

 • 👨🏻‍🎤

  nam ca sĩ: màu da sáng

 • 👨🏻‍🏭

  công nhân nhà máy nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍🚒

  lính cứu hỏa nam: màu da sáng

 • 👨🏼‍⚖

  thẩm phán nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍🎓

  sinh viên nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍🎨

  họa sĩ nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍🏫

  giáo viên nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍🚒

  lính cứu hỏa nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏽‍🎓

  sinh viên nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍🚒

  lính cứu hỏa nam: màu da trung bình

 • 👨🏾‍🎓

  sinh viên nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🏭

  công nhân nhà máy nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏿‍⚕

  nhân viên y tế nam: màu da tối

 • 👨🏿‍⚕️

  nhân viên y tế nam: màu da tối

 • 👨🏿‍🎓

  sinh viên nam: màu da tối

 • 👨🏿‍🏫

  giáo viên nam: màu da tối

 • 👨🏿‍🏭

  công nhân nhà máy nam: màu da tối

 • 👨🏿‍💻

  kỹ sư công nghệ nam: màu da tối

 • 👨🏿‍🔬

  nhà khoa học nam: màu da tối

 • 👨🏿‍🚒

  lính cứu hỏa nam: màu da tối

 • 👩‍✈

  phi công nữ

 • 👩🏻‍⚕

  nhân viên y tế nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍🏭

  công nhân nhà máy nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍🚒

  lính cứu hỏa nữ: màu da sáng

 • 👩🏼‍✈️

  phi công nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍⚕

  nhân viên y tế nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🍼

  người phụ nữ cho con bú: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🔬

  nhà khoa học nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🚒

  lính cứu hỏa nữ: màu da trung bình

 • 👩🏾‍🍼

  người phụ nữ cho con bú: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🎓

  sinh viên nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🎨

  họa sĩ nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🔧

  thợ máy nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🚒

  lính cứu hỏa nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍✈

  phi công nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍✈️

  phi công nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍🎨

  họa sĩ nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍🚒

  lính cứu hỏa nữ: màu da tối

 • 🧑‍✈

  phi công

 • 🧑🏻‍✈

  phi công: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🌾

  nông dân: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🎤

  ca sĩ: màu da sáng

 • 🧑🏼‍⚕️

  nhân viên y tế: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍💻

  kỹ sư công nghệ: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏽‍⚖

  thẩm phán: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍⚖️

  thẩm phán: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍🌾

  nông dân: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍🍳

  đầu bếp: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍🔧

  thợ máy: màu da trung bình

 • 🧑🏾‍🍳

  đầu bếp: màu da tối trung bình

 • 🧑🏿‍✈️

  phi công: màu da tối

 • 🧑🏿‍🌾

  nông dân: màu da tối

 • 🧑🏿‍🍳

  đầu bếp: màu da tối

 • 🧑🏿‍💻

  kỹ sư công nghệ: màu da tối

 • 👮🏻‍♀️

  cảnh sát nữ: màu da sáng

 • 👮🏻‍♂️

  cảnh sát nam: màu da sáng

 • 👮🏼‍♂️

  cảnh sát nam: màu da sáng trung bình

 • 👮🏽‍♀

  cảnh sát nữ: màu da trung bình

 • 👮🏾‍♂

  cảnh sát nam: màu da tối trung bình

 • 👮🏿‍♂

  cảnh sát nam: màu da tối

 • 👮🏿‍♂️

  cảnh sát nam: màu da tối

 • 👰🏻‍♀️

  người phụ nữ đội lúp cưới: màu da sáng

 • 👰🏻‍♂

  người đàn ông đội khăn voan: màu da sáng

 • 👰🏽‍♀

  người phụ nữ đội khăn voan: màu da trung bình

 • 👰🏽‍♀️

  người phụ nữ đội lúp cưới: màu da trung bình

 • 👰🏽‍♂️

  người đàn ông đội lúp cưới: màu da trung bình

 • 👰🏾‍♀

  người phụ nữ đội khăn voan: màu da tối trung bình

 • 👰🏾‍♂

  người đàn ông đội khăn voan: màu da tối trung bình

 • 👳🏻‍♀️

  người phụ nữ đội khăn xếp: màu da sáng

 • 👳🏾‍♀

  người phụ nữ đội khăn xếp: màu da tối trung bình

 • 👷🏽‍♂

  công nhân xây dựng nam: màu da trung bình

 • 👷🏿‍♀

  công nhân xây dựng nữ: màu da tối

 • 💂🏽‍♀️

  bảo vệ nữ: màu da trung bình

 • 💂🏽‍♂️

  bảo vệ nam: màu da trung bình

 • 💂🏾‍♀

  bảo vệ nữ: màu da tối trung bình

 • 💂🏾‍♀️

  bảo vệ nữ: màu da tối trung bình

 • 💂🏾‍♂

  bảo vệ nam: màu da tối trung bình

 • 💂🏿‍♀️

  bảo vệ nữ: màu da tối

 • 🕵🏽‍♂️

  thám tử nam: màu da trung bình

 • 🕵🏾‍♀

  thám tử nữ: màu da tối trung bình

 • 🕵🏾‍♀️

  thám tử nữ: màu da tối trung bình

 • 🕵🏾‍♂

  thám tử nam: màu da tối trung bình

 • 🕵🏿‍♂

  thám tử nam: màu da tối

 • 🤵🏿‍♂️

  người đàn ông mặc tuxedo: màu da tối

 • 🤵‍♀

  người phụ nữ mặc tuxedo

 • 👨🏼‍⚕️

  nhân viên y tế nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍🌾

  nông dân nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍🎤

  nam ca sĩ: màu da sáng trung bình

 • 👨🏽‍✈️

  phi công nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍🍼

  người cho con bú: màu da trung bình

 • 👨🏽‍💻

  kỹ sư công nghệ nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍💼

  nhân viên văn phòng nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍🔧

  thợ máy nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍🚀

  phi hành gia nam: màu da trung bình

 • 👨🏾‍💼

  nhân viên văn phòng nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏿‍⚖

  thẩm phán nam: màu da tối

 • 👨🏿‍✈

  phi công nam: màu da tối

 • 👨🏿‍🎤

  nam ca sĩ: màu da tối

 • 👨🏿‍💼

  nhân viên văn phòng nam: màu da tối

 • 👩‍⚖

  thẩm phán nữ

 • 👩🏻‍✈️

  phi công nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍🌾

  nông dân nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍🍼

  người phụ nữ cho con bú: màu da sáng

 • 👩🏻‍🎤

  nữ ca sĩ: màu da sáng

 • 👩🏻‍🎨

  họa sĩ nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍🏫

  giáo viên nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍💻

  kỹ sư công nghệ nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍💼

  nhân viên văn phòng nữ: màu da sáng

 • 👩🏼‍⚕

  nhân viên y tế nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍⚖

  thẩm phán nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍⚖️

  thẩm phán nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🌾

  nông dân nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🎨

  họa sĩ nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🚀

  phi hành gia nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍⚖

  thẩm phán nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍✈

  phi công nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🍳

  đầu bếp nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🏫

  giáo viên nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🚀

  phi hành gia nữ: màu da trung bình

 • 👩🏾‍💼

  nhân viên văn phòng nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🔬

  nhà khoa học nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍⚕

  nhân viên y tế nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍🍳

  đầu bếp nữ: màu da tối

 • 🧑🏻‍⚕️

  nhân viên y tế: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🎓

  sinh viên: màu da sáng

 • 🧑🏻‍💻

  kỹ sư công nghệ: màu da sáng

 • 🧑🏼‍⚕

  nhân viên y tế: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍⚖️

  thẩm phán: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍🍼

  người cho em bé bú: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍🔧

  thợ máy: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍🚀

  phi hành gia: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏽‍✈️

  phi công: màu da trung bình

 • 🧑🏾‍⚕️

  nhân viên y tế: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍✈

  phi công: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍🌾

  nông dân: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍🍼

  người cho em bé bú: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍🎤

  ca sĩ: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍🏫

  giáo viên: màu da tối trung bình

 • 🧑🏿‍⚕

  nhân viên y tế: màu da tối

 • 🧑🏿‍⚖️

  thẩm phán: màu da tối

 • 🧑🏿‍🍼

  người cho em bé bú: màu da tối

 • 🧑🏿‍🎨

  họa sĩ: màu da tối

 • 🧑🏿‍🚀

  phi hành gia: màu da tối

 • 🧑🏿‍🚒

  lính cứu hỏa: màu da tối

 • 👮🏼‍♀️

  cảnh sát nữ: màu da sáng trung bình

 • 👮🏼‍♂

  cảnh sát nam: màu da sáng trung bình

 • 👮🏽‍♂

  cảnh sát nam: màu da trung bình

 • 👮🏽‍♂️

  cảnh sát nam: màu da trung bình

 • 👰🏽‍♂

  người đàn ông đội khăn voan: màu da trung bình

 • 👰🏿‍♂️

  người đàn ông đội lúp cưới: màu da tối

 • 👰‍♀

  người phụ nữ đội khăn voan

 • 👳🏽‍♀

  người phụ nữ đội khăn xếp: màu da trung bình

 • 👳🏿‍♀

  người phụ nữ đội khăn xếp: màu da tối

 • 👷🏻‍♂

  công nhân xây dựng nam: màu da sáng

 • 👷🏻‍♂️

  công nhân xây dựng nam: màu da sáng

 • 👷🏼‍♂

  công nhân xây dựng nam: màu da sáng trung bình

 • 👷🏼‍♂️

  công nhân xây dựng nam: màu da sáng trung bình

 • 👷🏾‍♀️

  công nhân xây dựng nữ: màu da tối trung bình

 • 👷🏿‍♂️

  công nhân xây dựng nam: màu da tối

 • 💂🏻‍♀

  bảo vệ nữ: màu da sáng

 • 💂🏿‍♂️

  bảo vệ nam: màu da tối

 • 🕵🏻‍♀

  thám tử nữ: màu da sáng

 • 🕵🏼‍♀

  thám tử nữ: màu da sáng trung bình

 • 🕵🏽‍♀

  thám tử nữ: màu da trung bình

 • 🕵‍♂

  thám tử nam

 • 🕵️‍♀

  thám tử nữ

 • 🤵🏻‍♀️

  người phụ nữ mặc tuxedo: màu da sáng

 • 🤵🏻‍♂️

  người đàn ông mặc tuxedo: màu da sáng

 • 🤵🏼‍♀

  người phụ nữ mặc tuxedo: màu da sáng trung bình

 • 🤵🏼‍♀️

  người phụ nữ mặc tuxedo: màu da sáng trung bình

 • 🤵🏼‍♂

  người đàn ông mặc bộ vest: màu da sáng trung bình

 • 🤵🏽‍♀️

  người phụ nữ mặc tuxedo: màu da trung bình

 • 🤵🏾‍♀

  người phụ nữ mặc tuxedo: màu da tối trung bình

 • 🤵🏿‍♀️

  người phụ nữ mặc tuxedo: màu da tối

 • 👮‍♂

  cảnh sát nam

 • 👨🏻‍⚕️

  nhân viên y tế nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍💻

  kỹ sư công nghệ nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍🔧

  thợ máy nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍🔬

  nhà khoa học nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍🚀

  phi hành gia nam: màu da sáng

 • 👨🏼‍🍳

  đầu bếp nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍🔬

  nhà khoa học nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏽‍⚖️

  thẩm phán nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍✈

  phi công nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍🌾

  nông dân nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍🎨

  họa sĩ nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍🏫

  giáo viên nam: màu da trung bình

 • 👨🏾‍⚕️

  nhân viên y tế nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍✈️

  phi công nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🌾

  nông dân nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🍼

  người cho con bú: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🎨

  họa sĩ nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🏫

  giáo viên nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍💻

  kỹ sư công nghệ nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🔬

  nhà khoa học nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏿‍⚖️

  thẩm phán nam: màu da tối

 • 👨🏿‍🍼

  người cho con bú: màu da tối

 • 👩🏻‍⚖️

  thẩm phán nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍🍳

  đầu bếp nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍🔬

  nhà khoa học nữ: màu da sáng

 • 👩🏼‍✈

  phi công nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🍳

  đầu bếp nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🍼

  người phụ nữ cho con bú: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🎤

  nữ ca sĩ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🏭

  công nhân nhà máy nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍💼

  nhân viên văn phòng nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍✈️

  phi công nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🌾

  nông dân nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🏭

  công nhân nhà máy nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍💼

  nhân viên văn phòng nữ: màu da trung bình

 • 👩🏾‍⚕

  nhân viên y tế nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍⚕️

  nhân viên y tế nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍💻

  kỹ sư công nghệ nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍⚕️

  nhân viên y tế nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍🌾

  nông dân nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍🍼

  người phụ nữ cho con bú: màu da tối

 • 👩🏿‍🏫

  giáo viên nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍🚀

  phi hành gia nữ: màu da tối

 • 🧑‍⚕

  nhân viên y tế

 • 🧑🏻‍⚕

  nhân viên y tế: màu da sáng

 • 🧑🏻‍✈️

  phi công: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🏫

  giáo viên: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🏭

  công nhân nhà máy: màu da sáng

 • 🧑🏻‍💼

  nhân viên văn phòng: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🔧

  thợ máy: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🚒

  lính cứu hỏa: màu da sáng

 • 🧑🏼‍🍳

  đầu bếp: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍🎓

  sinh viên: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍🎤

  ca sĩ: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍💼

  nhân viên văn phòng: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍🔬

  nhà khoa học: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏽‍⚕

  nhân viên y tế: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍⚕️

  nhân viên y tế: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍🍼

  người cho em bé bú: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍🎓

  sinh viên: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍🏫

  giáo viên: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍💼

  nhân viên văn phòng: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍🚀

  phi hành gia: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍🚒

  lính cứu hỏa: màu da trung bình

 • 🧑🏾‍⚕

  nhân viên y tế: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍⚖️

  thẩm phán: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍🎓

  sinh viên: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍🏭

  công nhân nhà máy: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍💻

  kỹ sư công nghệ: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍🔧

  thợ máy: màu da tối trung bình

 • 🧑🏿‍⚕️

  nhân viên y tế: màu da tối

 • 🧑🏿‍⚖

  thẩm phán: màu da tối

 • 🧑🏿‍🏭

  công nhân nhà máy: màu da tối

 • 🧑🏿‍💼

  nhân viên văn phòng: màu da tối

 • 👮🏻‍♀

  cảnh sát nữ: màu da sáng

 • 👮🏻‍♂

  cảnh sát nam: màu da sáng

 • 👮🏼‍♀

  cảnh sát nữ: màu da sáng trung bình

 • 👮🏽‍♀️

  cảnh sát nữ: màu da trung bình

 • 👮🏾‍♂️

  cảnh sát nam: màu da tối trung bình

 • 👰🏼‍♀

  người phụ nữ đội khăn voan: màu da sáng trung bình

 • 👰🏼‍♀️

  người phụ nữ đội lúp cưới: màu da sáng trung bình

 • 👰🏿‍♀

  người phụ nữ đội khăn voan: màu da tối

 • 👰🏿‍♀️

  người phụ nữ đội lúp cưới: màu da tối

 • 👰‍♂

  người đàn ông đội khăn voan

 • 👳🏼‍♀️

  người phụ nữ đội khăn xếp: màu da sáng trung bình

 • 👳🏼‍♂️

  người đàn ông đội khăn xếp: màu da sáng trung bình

 • 👳🏽‍♀️

  người phụ nữ đội khăn xếp: màu da trung bình

 • 👳🏾‍♂

  người đàn ông đội khăn xếp: màu da tối trung bình

 • 👳🏿‍♀️

  người phụ nữ đội khăn xếp: màu da tối

 • 👳🏿‍♂️

  người đàn ông đội khăn xếp: màu da tối

 • 👷🏼‍♀️

  công nhân xây dựng nữ: màu da sáng trung bình

 • 👷🏽‍♂️

  công nhân xây dựng nam: màu da trung bình

 • 👷🏾‍♀

  công nhân xây dựng nữ: màu da tối trung bình

 • 👷🏿‍♀️

  công nhân xây dựng nữ: màu da tối

 • 👷🏿‍♂

  công nhân xây dựng nam: màu da tối

 • 👷‍♀

  công nhân xây dựng nữ

 • 💂🏼‍♂

  bảo vệ nam: màu da sáng trung bình

 • 💂🏽‍♀

  bảo vệ nữ: màu da trung bình

 • 💂🏽‍♂

  bảo vệ nam: màu da trung bình

 • 💂‍♂

  bảo vệ nam

 • 🕵🏻‍♂

  thám tử nam: màu da sáng

 • 🕵🏻‍♂️

  thám tử nam: màu da sáng

 • 🕵‍♀

  thám tử nữ

 • 🕵‍♂️

  thám tử nam

 • 🤵🏾‍♂

  người đàn ông mặc bộ vest: màu da tối trung bình

 • 🤵🏿‍♀

  người phụ nữ mặc tuxedo: màu da tối

 • 🤵🏿‍♂

  người đàn ông mặc bộ vest: màu da tối

 • 🤵‍♂

  người đàn ông mặc bộ vest

 • 🧑‍⚖

  thẩm phán

 • 👨🏿‍🌾

  nông dân nam: màu da tối

 • 👨‍⚖

  thẩm phán nam

 • 👨🏻‍✈

  phi công nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍✈️

  phi công nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍🌾

  nông dân nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍🍳

  đầu bếp nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍🎓

  sinh viên nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍🎨

  họa sĩ nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍🏫

  giáo viên nam: màu da sáng

 • 👨🏻‍💼

  nhân viên văn phòng nam: màu da sáng

 • 👨🏼‍⚕

  nhân viên y tế nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍⚖️

  thẩm phán nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍✈

  phi công nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍💻

  kỹ sư công nghệ nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍🚀

  phi hành gia nam: màu da sáng trung bình

 • 👨🏽‍⚕

  nhân viên y tế nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍⚕️

  nhân viên y tế nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍⚖

  thẩm phán nam: màu da trung bình

 • 👨🏽‍🎤

  nam ca sĩ: màu da trung bình

 • 👨🏽‍🏭

  công nhân nhà máy nam: màu da trung bình

 • 👨🏾‍⚕

  nhân viên y tế nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍✈

  phi công nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🍳

  đầu bếp nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🎤

  nam ca sĩ: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🚀

  phi hành gia nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🚒

  lính cứu hỏa nam: màu da tối trung bình

 • 👨🏿‍✈️

  phi công nam: màu da tối

 • 👨🏿‍🍳

  đầu bếp nam: màu da tối

 • 👩🏻‍⚖

  thẩm phán nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍✈

  phi công nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍🔧

  thợ máy nữ: màu da sáng

 • 👩🏻‍🚀

  phi hành gia nữ: màu da sáng

 • 👩🏼‍🎓

  sinh viên nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🏫

  giáo viên nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍💻

  kỹ sư công nghệ nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🔧

  thợ máy nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🚒

  lính cứu hỏa nữ: màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍⚖️

  thẩm phán nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🎓

  sinh viên nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🎨

  họa sĩ nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍💻

  kỹ sư công nghệ nữ: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🔧

  thợ máy nữ: màu da trung bình

 • 👩🏾‍⚖

  thẩm phán nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍⚖️

  thẩm phán nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍✈️

  phi công nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🌾

  nông dân nữ: màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🎤

  nữ ca sĩ: màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍⚖

  thẩm phán nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍⚖️

  thẩm phán nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍🎓

  sinh viên nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍🎤

  nữ ca sĩ: màu da tối

 • 👩🏿‍💻

  kỹ sư công nghệ nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍🔧

  thợ máy nữ: màu da tối

 • 👩🏿‍🔬

  nhà khoa học nữ: màu da tối

 • 🧑🏻‍⚖️

  thẩm phán: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🍳

  đầu bếp: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🍼

  người cho em bé bú: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🎨

  họa sĩ: màu da sáng

 • 🧑🏻‍🔬

  nhà khoa học: màu da sáng

 • 🧑🏼‍🌾

  nông dân: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍🏫

  giáo viên: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍🏭

  công nhân nhà máy: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏽‍🎤

  ca sĩ: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍💻

  kỹ sư công nghệ: màu da trung bình

 • 🧑🏽‍🔬

  nhà khoa học: màu da trung bình

 • 🧑🏾‍✈️

  phi công: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍💼

  nhân viên văn phòng: màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍🚀

  phi hành gia: màu da tối trung bình

 • 🧑🏿‍✈

  phi công: màu da tối

 • 🧑🏿‍🎓

  sinh viên: màu da tối

 • 🧑🏿‍🎤

  ca sĩ: màu da tối

 • 👮🏾‍♀

  cảnh sát nữ: màu da tối trung bình

 • 👮🏾‍♀️

  cảnh sát nữ: màu da tối trung bình

 • 👮🏿‍♀️

  cảnh sát nữ: màu da tối

 • 👮‍♀

  cảnh sát nữ

 • 👰🏼‍♂️

  người đàn ông đội lúp cưới: màu da sáng trung bình

 • 👰🏾‍♂️

  người đàn ông đội lúp cưới: màu da tối trung bình

 • 👳🏼‍♂

  người đàn ông đội khăn xếp: màu da sáng trung bình

 • 👳🏽‍♂️

  người đàn ông đội khăn xếp: màu da trung bình

 • 👳🏿‍♂

  người đàn ông đội khăn xếp: màu da tối

 • 👳‍♀

  người phụ nữ đội khăn xếp

 • 👳‍♂

  người đàn ông đội khăn xếp

 • 👷🏽‍♀

  công nhân xây dựng nữ: màu da trung bình

 • 👷🏾‍♂

  công nhân xây dựng nam: màu da tối trung bình

 • 💂🏻‍♀️

  bảo vệ nữ: màu da sáng

 • 💂🏻‍♂

  bảo vệ nam: màu da sáng

 • 💂🏼‍♀️

  bảo vệ nữ: màu da sáng trung bình

 • 💂🏾‍♂️

  bảo vệ nam: màu da tối trung bình

 • 💂🏿‍♂

  bảo vệ nam: màu da tối

 • 🕵🏼‍♀️

  thám tử nữ: màu da sáng trung bình

 • 🕵🏾‍♂️

  thám tử nam: màu da tối trung bình

 • 🕵🏿‍♀

  thám tử nữ: màu da tối

 • 🕵🏿‍♀️

  thám tử nữ: màu da tối

 • 🕵‍♀️

  thám tử nữ

 • 🤵🏻‍♀

  người phụ nữ mặc tuxedo: màu da sáng

 • 🤵🏽‍♂️

  người đàn ông mặc tuxedo: màu da trung bình

 • 🧑‍⚕️

  nhân viên y tế

 • 👨‍⚕️

  nhân viên y tế nam

 • 👩‍⚕️

  nhân viên y tế nữ

 • 🧑‍🎓

  sinh viên

 • 👨‍🎓

  sinh viên nam

 • 👩‍🎓

  sinh viên nữ

 • 🧑‍🏫

  giáo viên

 • 👨‍🏫

  giáo viên nam

 • 👩‍🏫

  giáo viên nữ

 • 🧑‍⚖️

  thẩm phán

 • 👨‍⚖️

  thẩm phán nam

 • 👩‍⚖️

  thẩm phán nữ

 • 🧑‍🌾

  nông dân

 • 👨‍🌾

  nông dân nam

 • 👩‍🌾

  nông dân nữ

 • 🧑‍🍳

  đầu bếp

 • 👨‍🍳

  đầu bếp nam

 • 👩‍🍳

  đầu bếp nữ

 • 🧑‍🔧

  thợ máy

 • 👨‍🔧

  thợ máy nam

 • 👩‍🔧

  thợ máy nữ

 • 🧑‍🏭

  công nhân nhà máy

 • 👨‍🏭

  công nhân nhà máy nam

 • 👩‍🏭

  công nhân nhà máy nữ

 • 🧑‍💼

  nhân viên văn phòng

 • 👨‍💼

  nhân viên văn phòng nam

 • 👩‍💼

  nhân viên văn phòng nữ

 • 🧑‍🔬

  nhà khoa học

 • 👨‍🔬

  nhà khoa học nam

 • 👩‍🔬

  nhà khoa học nữ

 • 🧑‍💻

  kỹ sư công nghệ

 • 👨‍💻

  kỹ sư công nghệ nam

 • 👩‍💻

  kỹ sư công nghệ nữ

 • 🧑‍🎤

  ca sĩ

 • 👨‍🎤

  nam ca sĩ

 • 👩‍🎤

  nữ ca sĩ

 • 🧑‍🎨

  họa sĩ

 • 👨‍🎨

  họa sĩ nam

 • 👩‍🎨

  họa sĩ nữ

 • 🧑‍✈️

  phi công

 • 👨‍✈️

  phi công nam

 • 👩‍✈️

  phi công nữ

 • 🧑‍🚀

  phi hành gia

 • 👨‍🚀

  phi hành gia nam

 • 👩‍🚀

  phi hành gia nữ

 • 🧑‍🚒

  lính cứu hỏa

 • 👨‍🚒

  lính cứu hỏa nam

 • 👩‍🚒

  lính cứu hỏa nữ

 • 👮‍♂️

  cảnh sát nam

 • 👮‍♀️

  cảnh sát nữ

 • 🕵️‍♂️

  thám tử nam

 • 🕵️‍♀️

  thám tử nữ

 • 💂‍♂️

  bảo vệ nam

 • 💂‍♀️

  bảo vệ nữ

 • 👷‍♂️

  công nhân xây dựng nam

 • 👷‍♀️

  công nhân xây dựng nữ

 • 👳‍♂️

  người đàn ông đội khăn xếp

 • 👳‍♀️

  người phụ nữ đội khăn xếp

 • 🤵‍♂️

  người đàn ông mặc tuxedo

 • 🤵‍♀️

  người phụ nữ mặc tuxedo

 • 👰‍♂️

  người đàn ông đội lúp cưới

 • 👰‍♀️

  người phụ nữ đội lúp cưới

 • 👩‍🍼

  người phụ nữ cho con bú

 • 👨‍🍼

  người cho con bú

 • 🧑‍🍼

  người cho em bé bú

 • 🧑🏾‍🎄

  bà già noel: màu da tối trung bình

 • 🦸🏻‍♀️

  nữ siêu anh hùng: màu da sáng

 • 🦸🏼‍♂

  nam siêu anh hùng: màu da sáng trung bình

 • 🦸🏽‍♂

  nam siêu anh hùng: màu da trung bình

 • 🦸🏿‍♂️

  nam siêu anh hùng: màu da tối

 • 🦹🏻‍♂

  nam siêu phản diện: màu da sáng

 • 🦹🏼‍♂

  nam siêu phản diện: màu da sáng trung bình

 • 🦹🏼‍♂️

  nam siêu phản diện: màu da sáng trung bình

 • 🦹🏾‍♀️

  nữ siêu phản diện: màu da tối trung bình

 • 🦹🏾‍♂

  nam siêu phản diện: màu da tối trung bình

 • 🦹🏿‍♀

  nữ siêu phản diện: màu da tối

 • 🦹🏿‍♀️

  nữ siêu phản diện: màu da tối

 • 🦹🏿‍♂️

  nam siêu phản diện: màu da tối

 • 🧙🏽‍♂

  pháp sư nam: màu da trung bình

 • 🧙🏾‍♀️

  pháp sư nữ: màu da tối trung bình

 • 🧚🏻‍♀

  bà tiên: màu da sáng

 • 🧚🏽‍♂

  ông tiên: màu da trung bình

 • 🧚🏿‍♀️

  bà tiên: màu da tối

 • 🧚🏿‍♂️

  ông tiên: màu da tối

 • 🧛🏼‍♀

  ma cà rồng nữ: màu da sáng trung bình

 • 🧛🏾‍♂

  ma cà rồng nam: màu da tối trung bình

 • 🧛🏿‍♀️

  ma cà rồng nữ: màu da tối

 • 🧛🏿‍♂️

  ma cà rồng nam: màu da tối

 • 🧛‍♀

  ma cà rồng nữ

 • 🧜🏼‍♂️

  chàng tiên cá: màu da sáng trung bình

 • 🧜🏽‍♀

  nàng tiên cá: màu da trung bình

 • 🧜🏿‍♂

  chàng tiên cá: màu da tối

 • 🧜🏿‍♂️

  chàng tiên cá: màu da tối

 • 🧝🏽‍♀️

  nữ quỷ: màu da trung bình

 • 🧝🏾‍♀️

  nữ quỷ: màu da tối trung bình

 • 🧝🏾‍♂

  nam quỷ: màu da tối trung bình

 • 🧝🏿‍♂️

  nam quỷ: màu da tối

 • 🧟‍♀

  xác chết nữ sống lại

 • 🦸🏻‍♂️

  nam siêu anh hùng: màu da sáng

 • 🦸🏾‍♂

  nam siêu anh hùng: màu da tối trung bình

 • 🦹🏻‍♀

  nữ siêu phản diện: màu da sáng

 • 🦹🏻‍♀️

  nữ siêu phản diện: màu da sáng

 • 🦹🏻‍♂️

  nam siêu phản diện: màu da sáng

 • 🦹🏽‍♀

  nữ siêu phản diện: màu da trung bình

 • 🦹🏽‍♂

  nam siêu phản diện: màu da trung bình

 • 🦹🏽‍♂️

  nam siêu phản diện: màu da trung bình

 • 🦹🏾‍♂️

  nam siêu phản diện: màu da tối trung bình

 • 🦹‍♂

  nam siêu phản diện

 • 🧙🏻‍♀

  pháp sư nữ: màu da sáng

 • 🧙🏻‍♀️

  pháp sư nữ: màu da sáng

 • 🧙🏻‍♂️

  pháp sư nam: màu da sáng

 • 🧙🏼‍♀

  pháp sư nữ: màu da sáng trung bình

 • 🧙🏼‍♂️

  pháp sư nam: màu da sáng trung bình

 • 🧙🏽‍♂️

  pháp sư nam: màu da trung bình

 • 🧙🏾‍♂

  pháp sư nam: màu da tối trung bình

 • 🧚🏼‍♂️

  ông tiên: màu da sáng trung bình

 • 🧛🏻‍♂

  ma cà rồng nam: màu da sáng

 • 🧛🏻‍♂️

  ma cà rồng nam: màu da sáng

 • 🧛🏽‍♀

  ma cà rồng nữ: màu da trung bình

 • 🧛🏽‍♀️

  ma cà rồng nữ: màu da trung bình

 • 🧛🏿‍♀

  ma cà rồng nữ: màu da tối

 • 🧜🏻‍♀

  nàng tiên cá: màu da sáng

 • 🧜🏻‍♀️

  nàng tiên cá: màu da sáng

 • 🧜🏻‍♂

  chàng tiên cá: màu da sáng

 • 🧜🏽‍♂️

  chàng tiên cá: màu da trung bình

 • 🧜🏾‍♂️

  chàng tiên cá: màu da tối trung bình

 • 🧜‍♀

  nàng tiên cá

 • 🧜‍♂

  chàng tiên cá

 • 🧝🏼‍♂

  nam quỷ: màu da sáng trung bình

 • 🧝🏽‍♂

  nam quỷ: màu da trung bình

 • 🧝🏾‍♂️

  nam quỷ: màu da tối trung bình

 • 🦸‍♂

  nam siêu anh hùng

 • 🧞‍♂

  nam thần

 • 🧟‍♂

  xác chết nam sống lại

 • 🧑🏼‍🎄

  bà già noel: màu da sáng trung bình

 • 🦸🏼‍♀

  nữ siêu anh hùng: màu da sáng trung bình

 • 🦸🏼‍♂️

  nam siêu anh hùng: màu da sáng trung bình

 • 🦸🏽‍♂️

  nam siêu anh hùng: màu da trung bình

 • 🦸🏿‍♀

  nữ siêu anh hùng: màu da tối

 • 🦸🏿‍♀️

  nữ siêu anh hùng: màu da tối

 • 🧙🏻‍♂

  pháp sư nam: màu da sáng

 • 🧙🏼‍♀️

  pháp sư nữ: màu da sáng trung bình

 • 🧙🏾‍♂️

  pháp sư nam: màu da tối trung bình

 • 🧙🏿‍♀️

  pháp sư nữ: màu da tối

 • 🧙‍♂

  pháp sư nam

 • 🧚🏻‍♂

  ông tiên: màu da sáng

 • 🧛🏻‍♀

  ma cà rồng nữ: màu da sáng

 • 🧛🏻‍♀️

  ma cà rồng nữ: màu da sáng

 • 🧛🏾‍♀

  ma cà rồng nữ: màu da tối trung bình

 • 🧛🏾‍♂️

  ma cà rồng nam: màu da tối trung bình

 • 🧛🏿‍♂

  ma cà rồng nam: màu da tối

 • 🧛‍♂

  ma cà rồng nam

 • 🧜🏾‍♂

  chàng tiên cá: màu da tối trung bình

 • 🧝🏻‍♀️

  nữ quỷ: màu da sáng

 • 🧝🏼‍♀

  nữ quỷ: màu da sáng trung bình

 • 🧝🏼‍♂️

  nam quỷ: màu da sáng trung bình

 • 🧝🏾‍♀

  nữ quỷ: màu da tối trung bình

 • 🧝🏿‍♀️

  nữ quỷ: màu da tối

 • 🧝🏿‍♂

  nam quỷ: màu da tối

 • 🧞‍♀

  nữ thần

 • 🧑🏽‍🎄

  bà già noel: màu da trung bình

 • 🧑🏿‍🎄

  bà già noel: màu da tối

 • 🦸🏻‍♀

  nữ siêu anh hùng: màu da sáng

 • 🦸🏻‍♂

  nam siêu anh hùng: màu da sáng

 • 🦸🏼‍♀️

  nữ siêu anh hùng: màu da sáng trung bình

 • 🦸🏽‍♀

  nữ siêu anh hùng: màu da trung bình

 • 🦸🏾‍♀️

  nữ siêu anh hùng: màu da tối trung bình

 • 🦹🏼‍♀️

  nữ siêu phản diện: màu da sáng trung bình

 • 🦹🏾‍♀

  nữ siêu phản diện: màu da tối trung bình

 • 🦹🏿‍♂

  nam siêu phản diện: màu da tối

 • 🧙🏼‍♂

  pháp sư nam: màu da sáng trung bình

 • 🧙🏿‍♀

  pháp sư nữ: màu da tối

 • 🧙🏿‍♂

  pháp sư nam: màu da tối

 • 🧚🏼‍♀️

  bà tiên: màu da sáng trung bình

 • 🧚🏽‍♀️

  bà tiên: màu da trung bình

 • 🧚🏾‍♀️

  bà tiên: màu da tối trung bình

 • 🧚🏾‍♂

  ông tiên: màu da tối trung bình

 • 🧚🏿‍♀

  bà tiên: màu da tối

 • 🧚🏿‍♂

  ông tiên: màu da tối

 • 🧚‍♀

  bà tiên

 • 🧛🏼‍♀️

  ma cà rồng nữ: màu da sáng trung bình

 • 🧛🏼‍♂

  ma cà rồng nam: màu da sáng trung bình

 • 🧛🏼‍♂️

  ma cà rồng nam: màu da sáng trung bình

 • 🧛🏽‍♂

  ma cà rồng nam: màu da trung bình

 • 🧜🏼‍♀

  nàng tiên cá: màu da sáng trung bình

 • 🧜🏾‍♀

  nàng tiên cá: màu da tối trung bình

 • 🧜🏾‍♀️

  nàng tiên cá: màu da tối trung bình

 • 🧜🏿‍♀

  nàng tiên cá: màu da tối

 • 🧜🏿‍♀️

  nàng tiên cá: màu da tối

 • 🧝🏻‍♀

  nữ quỷ: màu da sáng

 • 🧝🏻‍♂

  nam quỷ: màu da sáng

 • 🧝🏻‍♂️

  nam quỷ: màu da sáng

 • 🧝🏼‍♀️

  nữ quỷ: màu da sáng trung bình

 • 🧝🏽‍♀

  nữ quỷ: màu da trung bình

 • 🧝🏿‍♀

  nữ quỷ: màu da tối

 • 🧑🏻‍🎄

  bà già noel: màu da sáng

 • 🦸🏽‍♀️

  nữ siêu anh hùng: màu da trung bình

 • 🦸🏾‍♀

  nữ siêu anh hùng: màu da tối trung bình

 • 🦸🏾‍♂️

  nam siêu anh hùng: màu da tối trung bình

 • 🦸🏿‍♂

  nam siêu anh hùng: màu da tối

 • 🦸‍♀

  nữ siêu anh hùng

 • 🦹🏼‍♀

  nữ siêu phản diện: màu da sáng trung bình

 • 🦹🏽‍♀️

  nữ siêu phản diện: màu da trung bình

 • 🦹‍♀

  nữ siêu phản diện

 • 🧙🏽‍♀

  pháp sư nữ: màu da trung bình

 • 🧙🏽‍♀️

  pháp sư nữ: màu da trung bình

 • 🧙🏾‍♀

  pháp sư nữ: màu da tối trung bình

 • 🧙🏿‍♂️

  pháp sư nam: màu da tối

 • 🧙‍♀

  pháp sư nữ

 • 🧚🏻‍♀️

  bà tiên: màu da sáng

 • 🧚🏻‍♂️

  ông tiên: màu da sáng

 • 🧚🏼‍♀

  bà tiên: màu da sáng trung bình

 • 🧚🏼‍♂

  ông tiên: màu da sáng trung bình

 • 🧚🏽‍♀

  bà tiên: màu da trung bình

 • 🧚🏽‍♂️

  ông tiên: màu da trung bình

 • 🧚🏾‍♀

  bà tiên: màu da tối trung bình

 • 🧚🏾‍♂️

  ông tiên: màu da tối trung bình

 • 🧚‍♂

  ông tiên

 • 🧛🏽‍♂️

  ma cà rồng nam: màu da trung bình

 • 🧛🏾‍♀️

  ma cà rồng nữ: màu da tối trung bình

 • 🧜🏻‍♂️

  chàng tiên cá: màu da sáng

 • 🧜🏼‍♀️

  nàng tiên cá: màu da sáng trung bình

 • 🧜🏼‍♂

  chàng tiên cá: màu da sáng trung bình

 • 🧜🏽‍♀️

  nàng tiên cá: màu da trung bình

 • 🧜🏽‍♂

  chàng tiên cá: màu da trung bình

 • 🧝🏽‍♂️

  nam quỷ: màu da trung bình

 • 🧝‍♀

  nữ quỷ

 • 🧝‍♂

  nam quỷ

 • 🧑‍🎄

  bà già noel

 • 🦸‍♂️

  nam siêu anh hùng

 • 🦸‍♀️

  nữ siêu anh hùng

 • 🦹‍♂️

  nam siêu phản diện

 • 🦹‍♀️

  nữ siêu phản diện

 • 🧙‍♂️

  pháp sư nam

 • 🧙‍♀️

  pháp sư nữ

 • 🧚‍♂️

  ông tiên

 • 🧚‍♀️

  bà tiên

 • 🧛‍♂️

  ma cà rồng nam

 • 🧛‍♀️

  ma cà rồng nữ

 • 🧜‍♂️

  chàng tiên cá

 • 🧜‍♀️

  nàng tiên cá

 • 🧝‍♂️

  nam quỷ

 • 🧝‍♀️

  nữ quỷ

 • 🧞‍♂️

  nam thần

 • 🧞‍♀️

  nữ thần

 • 🧟‍♂️

  xác chết nam sống lại

 • 🧟‍♀️

  xác chết nữ sống lại

 • 👨🏾‍🦽

  người đàn ông trên xe lăn tay: màu da tối trung bình

 • 👨🏿‍🦽

  người đàn ông trên xe lăn tay: màu da tối

 • 👩🏻‍🦼

  người phụ nữ trên xe lăn điện: màu da sáng

 • 👩🏿‍🦼

  người phụ nữ trên xe lăn điện: màu da tối

 • 👩🏿‍🦽

  người phụ nữ trên xe lăn tay: màu da tối

 • 🧑🏻‍🦯

  người với gậy dò đường: màu da sáng

 • 🧑🏼‍🦯

  người với gậy dò đường: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏿‍🦯

  người với gậy dò đường: màu da tối

 • 🧑🏿‍🦽

  người trên xe lăn tay: màu da tối

 • 🏃🏻‍♀

  người phụ nữ đang chạy: màu da sáng

 • 🏃🏻‍♂️

  người đàn ông đang chạy: màu da sáng

 • 🏃🏼‍♀

  người phụ nữ đang chạy: màu da sáng trung bình

 • 🏃🏿‍♂️

  người đàn ông đang chạy: màu da tối

 • 🏃‍♀

  người phụ nữ đang chạy

 • 💆🏻‍♀️

  người phụ nữ được xoa bóp mặt: màu da sáng

 • 💆🏻‍♂

  người đàn ông được xoa bóp mặt: màu da sáng

 • 💆🏼‍♂️

  người đàn ông được xoa bóp mặt: màu da sáng trung bình

 • 💆🏾‍♀️

  người phụ nữ được xoa bóp mặt: màu da tối trung bình

 • 💇🏼‍♂

  người đàn ông được cắt tóc: màu da sáng trung bình

 • 💇🏼‍♂️

  người đàn ông được cắt tóc: màu da sáng trung bình

 • 💇🏾‍♂️

  người đàn ông được cắt tóc: màu da tối trung bình

 • 💇‍♀

  người phụ nữ được cắt tóc

 • 🧍🏼‍♀

  người phụ nữ đứng: màu da sáng trung bình

 • 🧍🏽‍♂

  người đàn ông đứng: màu da trung bình

 • 🧍🏿‍♀

  người phụ nữ đứng: màu da tối

 • 🧍🏿‍♂

  người đàn ông đứng: màu da tối

 • 🧎🏼‍♂️

  người đàn ông quỳ: màu da sáng trung bình

 • 🧎🏽‍♀

  người phụ nữ quỳ: màu da trung bình

 • 🧎🏽‍♀️

  người phụ nữ quỳ: màu da trung bình

 • 🧎🏾‍♂️

  người đàn ông quỳ: màu da tối trung bình

 • 🧖🏼‍♀

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi: màu da sáng trung bình

 • 🧖🏽‍♀

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi: màu da trung bình

 • 🧖🏿‍♀

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi: màu da tối

 • 🧖🏿‍♂

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi: màu da tối

 • 🧗🏽‍♀️

  người phụ nữ đang leo núi: màu da trung bình

 • 👨🏼‍🦽

  người đàn ông trên xe lăn tay: màu da sáng trung bình

 • 👩🏻‍🦽

  người phụ nữ trên xe lăn tay: màu da sáng

 • 👩🏼‍🦼

  người phụ nữ trên xe lăn điện: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🦽

  người phụ nữ trên xe lăn tay: màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍🦯

  người phụ nữ với gậy dò đường: màu da trung bình

 • 👩🏽‍🦼

  người phụ nữ trên xe lăn điện: màu da trung bình

 • 👩🏾‍🦼

  người phụ nữ trên xe lăn điện: màu da tối trung bình

 • 🧑🏻‍🦽

  người trên xe lăn tay: màu da sáng

 • 🧑🏼‍🦽

  người trên xe lăn tay: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏽‍🦯

  người với gậy dò đường: màu da trung bình

 • 🧑🏾‍🦼

  người trên xe lăn điện: màu da tối trung bình

 • 🏃🏻‍♀️

  người phụ nữ đang chạy: màu da sáng

 • 🏃🏼‍♂

  người đàn ông đang chạy: màu da sáng trung bình

 • 🏃🏽‍♀️

  người phụ nữ đang chạy: màu da trung bình

 • 🏃🏽‍♂

  người đàn ông đang chạy: màu da trung bình

 • 🏃🏾‍♀️

  người phụ nữ đang chạy: màu da tối trung bình

 • 🏃🏾‍♂️

  người đàn ông đang chạy: màu da tối trung bình

 • 🏃🏿‍♂

  người đàn ông đang chạy: màu da tối

 • 👯‍♂

  những người đàn ông đeo tai thỏ

 • 💆🏼‍♀

  người phụ nữ được xoa bóp mặt: màu da sáng trung bình

 • 💆🏼‍♀️

  người phụ nữ được xoa bóp mặt: màu da sáng trung bình

 • 💆🏼‍♂

  người đàn ông được xoa bóp mặt: màu da sáng trung bình

 • 💆🏽‍♀

  người phụ nữ được xoa bóp mặt: màu da trung bình

 • 💆🏽‍♂

  người đàn ông được xoa bóp mặt: màu da trung bình

 • 💆🏿‍♂️

  người đàn ông được xoa bóp mặt: màu da tối

 • 💇🏻‍♀

  người phụ nữ được cắt tóc: màu da sáng

 • 💇🏻‍♀️

  người phụ nữ được cắt tóc: màu da sáng

 • 💇🏻‍♂

  người đàn ông được cắt tóc: màu da sáng

 • 💇🏽‍♀️

  người phụ nữ được cắt tóc: màu da trung bình

 • 💇🏿‍♂

  người đàn ông được cắt tóc: màu da tối

 • 🚶🏻‍♀

  người phụ nữ đi bộ: màu da sáng

 • 🚶🏻‍♂

  người đàn ông đi bộ: màu da sáng

 • 🚶🏼‍♀️

  người phụ nữ đi bộ: màu da sáng trung bình

 • 🚶🏽‍♂️

  người đàn ông đi bộ: màu da trung bình

 • 🚶🏾‍♂

  người đàn ông đi bộ: màu da tối trung bình

 • 🚶🏿‍♀

  người phụ nữ đi bộ: màu da tối

 • 🚶‍♀

  người phụ nữ đi bộ

 • 🧍🏼‍♀️

  người phụ nữ đứng: màu da sáng trung bình

 • 🧍🏽‍♀️

  người phụ nữ đứng: màu da trung bình

 • 🧍🏾‍♀️

  người phụ nữ đứng: màu da tối trung bình

 • 🧍🏾‍♂

  người đàn ông đứng: màu da tối trung bình

 • 🧎🏼‍♀

  người phụ nữ quỳ: màu da sáng trung bình

 • 🧎🏼‍♀️

  người phụ nữ quỳ: màu da sáng trung bình

 • 🧎🏽‍♂

  người đàn ông quỳ: màu da trung bình

 • 🧎🏽‍♂️

  người đàn ông quỳ: màu da trung bình

 • 🧎🏿‍♂

  người đàn ông quỳ: màu da tối

 • 🧖🏻‍♀

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi: màu da sáng

 • 🧖🏻‍♂️

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi: màu da sáng

 • 🧖🏾‍♂️

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi: màu da tối trung bình

 • 🧗🏼‍♂️

  người đàn ông đang leo núi: màu da sáng trung bình

 • 🧗🏽‍♀

  người phụ nữ đang leo núi: màu da trung bình

 • 🧗🏾‍♂

  người đàn ông đang leo núi: màu da tối trung bình

 • 🧗🏿‍♀️

  người phụ nữ đang leo núi: màu da tối

 • 🧗🏿‍♂️

  người đàn ông đang leo núi: màu da tối

 • 👨🏼‍🦼

  người đàn ông trên xe lăn điện: màu da sáng trung bình

 • 👨🏽‍🦽

  người đàn ông trên xe lăn tay: màu da trung bình

 • 👨🏾‍🦯

  người đàn ông với gậy dò đường: màu da tối trung bình

 • 👨🏿‍🦯

  người đàn ông với gậy dò đường: màu da tối

 • 👨🏿‍🦼

  người đàn ông trên xe lăn điện: màu da tối

 • 👩🏽‍🦽

  người phụ nữ trên xe lăn tay: màu da trung bình

 • 👩🏾‍🦽

  người phụ nữ trên xe lăn tay: màu da tối trung bình

 • 🧑🏻‍🦼

  người trên xe lăn điện: màu da sáng

 • 🧑🏽‍🦼

  người trên xe lăn điện: màu da trung bình

 • 🧑🏾‍🦽

  người trên xe lăn tay: màu da tối trung bình

 • 🧑🏿‍🦼

  người trên xe lăn điện: màu da tối

 • 🏃🏼‍♀️

  người phụ nữ đang chạy: màu da sáng trung bình

 • 🏃🏼‍♂️

  người đàn ông đang chạy: màu da sáng trung bình

 • 🏃🏾‍♀

  người phụ nữ đang chạy: màu da tối trung bình

 • 🏃🏿‍♀

  người phụ nữ đang chạy: màu da tối

 • 💆🏾‍♂️

  người đàn ông được xoa bóp mặt: màu da tối trung bình

 • 💆🏿‍♀

  người phụ nữ được xoa bóp mặt: màu da tối

 • 💆🏿‍♂

  người đàn ông được xoa bóp mặt: màu da tối

 • 💆‍♀

  người phụ nữ được xoa bóp mặt

 • 💆‍♂

  người đàn ông được xoa bóp mặt

 • 💇🏼‍♀️

  người phụ nữ được cắt tóc: màu da sáng trung bình

 • 💇🏽‍♂

  người đàn ông được cắt tóc: màu da trung bình

 • 💇🏾‍♀

  người phụ nữ được cắt tóc: màu da tối trung bình

 • 💇🏾‍♀️

  người phụ nữ được cắt tóc: màu da tối trung bình

 • 💇🏾‍♂

  người đàn ông được cắt tóc: màu da tối trung bình

 • 💇🏿‍♂️

  người đàn ông được cắt tóc: màu da tối

 • 🚶🏻‍♀️

  người phụ nữ đi bộ: màu da sáng

 • 🚶🏼‍♂

  người đàn ông đi bộ: màu da sáng trung bình

 • 🚶🏼‍♂️

  người đàn ông đi bộ: màu da sáng trung bình

 • 🚶🏾‍♀

  người phụ nữ đi bộ: màu da tối trung bình

 • 🚶🏿‍♂

  người đàn ông đi bộ: màu da tối

 • 🧍🏻‍♀

  người phụ nữ đứng: màu da sáng

 • 🧍🏾‍♂️

  người đàn ông đứng: màu da tối trung bình

 • 🧍🏿‍♀️

  người phụ nữ đứng: màu da tối

 • 🧍🏿‍♂️

  người đàn ông đứng: màu da tối

 • 🧍‍♀

  người phụ nữ đứng

 • 🧎🏻‍♀️

  người phụ nữ quỳ: màu da sáng

 • 🧎🏿‍♀

  người phụ nữ quỳ: màu da tối

 • 🧎🏿‍♂️

  người đàn ông quỳ: màu da tối

 • 🧎‍♂

  người đàn ông quỳ

 • 🧖🏻‍♂

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi: màu da sáng

 • 🧖🏼‍♀️

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi: màu da sáng trung bình

 • 🧖🏼‍♂

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi: màu da sáng trung bình

 • 🧖🏽‍♀️

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi: màu da trung bình

 • 🧖🏽‍♂

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi: màu da trung bình

 • 🧖🏽‍♂️

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi: màu da trung bình

 • 🧖🏿‍♀️

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi: màu da tối

 • 🧖🏿‍♂️

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi: màu da tối

 • 🧗🏻‍♀️

  người phụ nữ đang leo núi: màu da sáng

 • 🧗🏻‍♂

  người đàn ông đang leo núi: màu da sáng

 • 🧗🏼‍♀️

  người phụ nữ đang leo núi: màu da sáng trung bình

 • 🧗🏼‍♂

  người đàn ông đang leo núi: màu da sáng trung bình

 • 🧗🏾‍♀

  người phụ nữ đang leo núi: màu da tối trung bình

 • 🧗🏾‍♀️

  người phụ nữ đang leo núi: màu da tối trung bình

 • 🧗‍♀

  người phụ nữ đang leo núi

 • 💆🏾‍♀

  người phụ nữ được xoa bóp mặt: màu da tối trung bình

 • 👨🏻‍🦯

  người đàn ông với gậy dò đường: màu da sáng

 • 👨🏼‍🦯

  người đàn ông với gậy dò đường: màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🦯

  người phụ nữ với gậy dò đường: màu da sáng trung bình

 • 👩🏾‍🦯

  người phụ nữ với gậy dò đường: màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍🦯

  người phụ nữ với gậy dò đường: màu da tối

 • 🧑🏼‍🦼

  người trên xe lăn điện: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏽‍🦽

  người trên xe lăn tay: màu da trung bình

 • 🧑🏾‍🦯

  người với gậy dò đường: màu da tối trung bình

 • 🏃🏻‍♂

  người đàn ông đang chạy: màu da sáng

 • 🏃🏽‍♀

  người phụ nữ đang chạy: màu da trung bình

 • 🏃🏽‍♂️

  người đàn ông đang chạy: màu da trung bình

 • 🏃🏾‍♂

  người đàn ông đang chạy: màu da tối trung bình

 • 👯‍♀

  những người phụ nữ đeo tai thỏ

 • 💆🏻‍♀

  người phụ nữ được xoa bóp mặt: màu da sáng

 • 💆🏽‍♀️

  người phụ nữ được xoa bóp mặt: màu da trung bình

 • 💆🏾‍♂

  người đàn ông được xoa bóp mặt: màu da tối trung bình

 • 💆🏿‍♀️

  người phụ nữ được xoa bóp mặt: màu da tối

 • 💇🏼‍♀

  người phụ nữ được cắt tóc: màu da sáng trung bình

 • 💇🏽‍♀

  người phụ nữ được cắt tóc: màu da trung bình

 • 💇🏿‍♀️

  người phụ nữ được cắt tóc: màu da tối

 • 🚶🏻‍♂️

  người đàn ông đi bộ: màu da sáng

 • 🚶🏼‍♀

  người phụ nữ đi bộ: màu da sáng trung bình

 • 🚶🏽‍♀️

  người phụ nữ đi bộ: màu da trung bình

 • 🚶🏾‍♂️

  người đàn ông đi bộ: màu da tối trung bình

 • 🚶🏿‍♂️

  người đàn ông đi bộ: màu da tối

 • 🧍🏻‍♀️

  người phụ nữ đứng: màu da sáng

 • 🧍🏻‍♂

  người đàn ông đứng: màu da sáng

 • 🧍🏽‍♀

  người phụ nữ đứng: màu da trung bình

 • 🧍‍♂

  người đàn ông đứng

 • 🧎🏼‍♂

  người đàn ông quỳ: màu da sáng trung bình

 • 🧖🏾‍♀

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi: màu da tối trung bình

 • 🧗🏼‍♀

  người phụ nữ đang leo núi: màu da sáng trung bình

 • 🧗🏿‍♀

  người phụ nữ đang leo núi: màu da tối

 • 🧗🏿‍♂

  người đàn ông đang leo núi: màu da tối

 • 🧗‍♂

  người đàn ông đang leo núi

 • 👨🏻‍🦼

  người đàn ông trên xe lăn điện: màu da sáng

 • 👨🏻‍🦽

  người đàn ông trên xe lăn tay: màu da sáng

 • 👨🏽‍🦯

  người đàn ông với gậy dò đường: màu da trung bình

 • 👨🏽‍🦼

  người đàn ông trên xe lăn điện: màu da trung bình

 • 👨🏾‍🦼

  người đàn ông trên xe lăn điện: màu da tối trung bình

 • 👩🏻‍🦯

  người phụ nữ với gậy dò đường: màu da sáng

 • 🏃🏿‍♀️

  người phụ nữ đang chạy: màu da tối

 • 💆🏻‍♂️

  người đàn ông được xoa bóp mặt: màu da sáng

 • 💇🏻‍♂️

  người đàn ông được cắt tóc: màu da sáng

 • 💇🏽‍♂️

  người đàn ông được cắt tóc: màu da trung bình

 • 💇🏿‍♀

  người phụ nữ được cắt tóc: màu da tối

 • 💇‍♂

  người đàn ông được cắt tóc

 • 🚶🏽‍♀

  người phụ nữ đi bộ: màu da trung bình

 • 🚶🏽‍♂

  người đàn ông đi bộ: màu da trung bình

 • 🚶🏾‍♀️

  người phụ nữ đi bộ: màu da tối trung bình

 • 🚶🏿‍♀️

  người phụ nữ đi bộ: màu da tối

 • 🚶‍♂

  người đàn ông đi bộ

 • 🧍🏻‍♂️

  người đàn ông đứng: màu da sáng

 • 🧍🏼‍♂

  người đàn ông đứng: màu da sáng trung bình

 • 🧍🏼‍♂️

  người đàn ông đứng: màu da sáng trung bình

 • 🧍🏽‍♂️

  người đàn ông đứng: màu da trung bình

 • 🧍🏾‍♀

  người phụ nữ đứng: màu da tối trung bình

 • 🧎🏻‍♀

  người phụ nữ quỳ: màu da sáng

 • 🧎🏻‍♂

  người đàn ông quỳ: màu da sáng

 • 🧎🏻‍♂️

  người đàn ông quỳ: màu da sáng

 • 🧎🏾‍♀

  người phụ nữ quỳ: màu da tối trung bình

 • 🧎🏾‍♀️

  người phụ nữ quỳ: màu da tối trung bình

 • 🧎🏾‍♂

  người đàn ông quỳ: màu da tối trung bình

 • 🧎🏿‍♀️

  người phụ nữ quỳ: màu da tối

 • 🧎‍♀

  người phụ nữ quỳ

 • 🧖🏻‍♀️

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi: màu da sáng

 • 🧖🏼‍♂️

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi: màu da sáng trung bình

 • 🧖🏾‍♀️

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi: màu da tối trung bình

 • 🧖🏾‍♂

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi: màu da tối trung bình

 • 🧖‍♀

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi

 • 🧖‍♂

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi

 • 🧗🏻‍♀

  người phụ nữ đang leo núi: màu da sáng

 • 🧗🏻‍♂️

  người đàn ông đang leo núi: màu da sáng

 • 🧗🏽‍♂

  người đàn ông đang leo núi: màu da trung bình

 • 🧗🏽‍♂️

  người đàn ông đang leo núi: màu da trung bình

 • 🧗🏾‍♂️

  người đàn ông đang leo núi: màu da tối trung bình

 • 🏃‍♂

  người đàn ông đang chạy

 • 💆🏽‍♂️

  người đàn ông được xoa bóp mặt: màu da trung bình

 • 💆‍♂️

  người đàn ông được xoa bóp mặt

 • 💆‍♀️

  người phụ nữ được xoa bóp mặt

 • 💇‍♂️

  người đàn ông được cắt tóc

 • 💇‍♀️

  người phụ nữ được cắt tóc

 • 🚶‍♂️

  người đàn ông đi bộ

 • 🚶‍♀️

  người phụ nữ đi bộ

 • 🧍‍♂️

  người đàn ông đứng

 • 🧍‍♀️

  người phụ nữ đứng

 • 🧎‍♂️

  người đàn ông quỳ

 • 🧎‍♀️

  người phụ nữ quỳ

 • 🧑‍🦯

  người với gậy dò đường

 • 👨‍🦯

  người đàn ông với gậy dò đường

 • 👩‍🦯

  người phụ nữ với gậy dò đường

 • 🧑‍🦼

  người trên xe lăn điện

 • 👨‍🦼

  người đàn ông trên xe lăn điện

 • 👩‍🦼

  người phụ nữ trên xe lăn điện

 • 🧑‍🦽

  người trên xe lăn tay

 • 👨‍🦽

  người đàn ông trên xe lăn tay

 • 👩‍🦽

  người phụ nữ trên xe lăn tay

 • 🏃‍♂️

  người đàn ông đang chạy

 • 🏃‍♀️

  người phụ nữ đang chạy

 • 👯‍♂️

  những người đàn ông đeo tai thỏ

 • 👯‍♀️

  những người phụ nữ đeo tai thỏ

 • 🧖‍♂️

  người đàn ông ở trong phòng xông hơi

 • 🧖‍♀️

  người phụ nữ ở trong phòng xông hơi

 • 🧗‍♂️

  người đàn ông đang leo núi

 • 🧗‍♀️

  người phụ nữ đang leo núi

 • 🏄🏻‍♀

  người phụ nữ lướt sóng: màu da sáng

 • 🏄🏼‍♂

  người đàn ông lướt sóng: màu da sáng trung bình

 • 🏄🏼‍♂️

  người đàn ông lướt sóng: màu da sáng trung bình

 • 🏄🏽‍♀

  người phụ nữ lướt sóng: màu da trung bình

 • 🏄🏽‍♀️

  người phụ nữ lướt sóng: màu da trung bình

 • 🏄🏽‍♂

  người đàn ông lướt sóng: màu da trung bình

 • 🏄🏿‍♂

  người đàn ông lướt sóng: màu da tối

 • 🏄🏿‍♂️

  người đàn ông lướt sóng: màu da tối

 • 🏄‍♂

  người đàn ông lướt sóng

 • 🏊🏻‍♀️

  người phụ nữ đang bơi: màu da sáng

 • 🏊🏽‍♂

  người đàn ông đang bơi: màu da trung bình

 • 🏊🏾‍♀️

  người phụ nữ đang bơi: màu da tối trung bình

 • 🏊🏾‍♂️

  người đàn ông đang bơi: màu da tối trung bình

 • 🏋🏻‍♀

  người phụ nữ cử tạ: màu da sáng

 • 🏋🏾‍♀️

  người phụ nữ cử tạ: màu da tối trung bình

 • 🏋‍♀️

  người phụ nữ cử tạ

 • 🏋‍♂️

  người đàn ông cử tạ

 • 🏌🏼‍♀️

  người phụ nữ chơi gôn: màu da sáng trung bình

 • 🏌🏾‍♂

  người đàn ông chơi gôn: màu da tối trung bình

 • 🏌🏿‍♂️

  người đàn ông chơi gôn: màu da tối

 • 🏌‍♀️

  người phụ nữ chơi gôn

 • 🚣🏼‍♀️

  người phụ nữ chèo thuyền: màu da sáng trung bình

 • 🚣🏽‍♂️

  người đàn ông chèo thuyền: màu da trung bình

 • 🚣🏾‍♀️

  người phụ nữ chèo thuyền: màu da tối trung bình

 • 🚣🏾‍♂

  người đàn ông chèo thuyền: màu da tối trung bình

 • 🚣🏾‍♂️

  người đàn ông chèo thuyền: màu da tối trung bình

 • 🚣🏿‍♀️

  người phụ nữ chèo thuyền: màu da tối

 • 🚣🏿‍♂️

  người đàn ông chèo thuyền: màu da tối

 • 🚴🏿‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp: màu da tối

 • 🚴🏿‍♂

  người đàn ông đi xe đạp: màu da tối

 • 🚴🏿‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp: màu da tối

 • 🚵🏻‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi: màu da sáng

 • 🚵🏼‍♂

  người đàn ông đi xe đạp leo núi: màu da sáng trung bình

 • 🚵🏾‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi: màu da tối trung bình

 • 🤸🏻‍♀

  người phụ nữ nhào lộn: màu da sáng

 • 🤸🏼‍♀

  người phụ nữ nhào lộn: màu da sáng trung bình

 • 🤸🏽‍♀

  người phụ nữ nhào lộn: màu da trung bình

 • 🤸🏽‍♂️

  người đàn ông nhào lộn: màu da trung bình

 • 🤸🏾‍♂

  người đàn ông nhào lộn: màu da tối trung bình

 • 🤸🏾‍♂️

  người đàn ông nhào lộn: màu da tối trung bình

 • 🤹🏻‍♀

  người phụ nữ tung hứng: màu da sáng

 • 🤹🏻‍♀️

  người phụ nữ tung hứng: màu da sáng

 • 🤹🏻‍♂

  người đàn ông tung hứng: màu da sáng

 • 🤹🏼‍♂

  người đàn ông tung hứng: màu da sáng trung bình

 • 🤹🏼‍♂️

  người đàn ông tung hứng: màu da sáng trung bình

 • 🤹🏽‍♀

  người phụ nữ tung hứng: màu da trung bình

 • 🤹🏽‍♂

  người đàn ông tung hứng: màu da trung bình

 • 🤹🏽‍♂️

  người đàn ông tung hứng: màu da trung bình

 • 🤹🏾‍♀

  người phụ nữ tung hứng: màu da tối trung bình

 • 🤽🏽‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng nước: màu da trung bình

 • 🤽🏿‍♀

  người phụ nữ chơi bóng nước: màu da tối

 • 🤽🏿‍♂️

  người đàn ông chơi bóng nước: màu da tối

 • 🤾🏽‍♂️

  người đàn ông chơi bóng ném: màu da trung bình

 • 🤾🏾‍♀

  người phụ nữ chơi bóng ném: màu da tối trung bình

 • 🤾🏿‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng ném: màu da tối

 • 🤾🏿‍♂

  người đàn ông chơi bóng ném: màu da tối

 • 🤾‍♂

  người đàn ông chơi bóng ném

 • ⛹🏼‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng: màu da sáng trung bình

 • ⛹🏼‍♂️

  người đàn ông chơi bóng: màu da sáng trung bình

 • ⛹🏽‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng: màu da trung bình

 • ⛹🏾‍♀

  người phụ nữ chơi bóng: màu da tối trung bình

 • ⛹🏾‍♂️

  người đàn ông chơi bóng: màu da tối trung bình

 • ⛹🏿‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng: màu da tối

 • ⛹🏿‍♂️

  người đàn ông chơi bóng: màu da tối

 • ⛹‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng

 • 🏄🏻‍♂

  người đàn ông lướt sóng: màu da sáng

 • 🏄🏼‍♀️

  người phụ nữ lướt sóng: màu da sáng trung bình

 • 🏄🏾‍♂️

  người đàn ông lướt sóng: màu da tối trung bình

 • 🏄🏿‍♀️

  người phụ nữ lướt sóng: màu da tối

 • 🏄‍♀

  người phụ nữ lướt sóng

 • 🏊🏼‍♂

  người đàn ông đang bơi: màu da sáng trung bình

 • 🏊🏽‍♂️

  người đàn ông đang bơi: màu da trung bình

 • 🏊🏿‍♂️

  người đàn ông đang bơi: màu da tối

 • 🏋🏼‍♀️

  người phụ nữ cử tạ: màu da sáng trung bình

 • 🏋🏾‍♂️

  người đàn ông cử tạ: màu da tối trung bình

 • 🏋🏿‍♂

  người đàn ông cử tạ: màu da tối

 • 🏋️‍♂

  người đàn ông cử tạ

 • 🏌🏻‍♂

  người đàn ông chơi gôn: màu da sáng

 • 🏌🏽‍♀

  người phụ nữ chơi gôn: màu da trung bình

 • 🏌🏿‍♀️

  người phụ nữ chơi gôn: màu da tối

 • 🏌‍♀

  người phụ nữ chơi gôn

 • 🚣🏻‍♀

  người phụ nữ chèo thuyền: màu da sáng

 • 🚣🏻‍♀️

  người phụ nữ chèo thuyền: màu da sáng

 • 🚣🏻‍♂️

  người đàn ông chèo thuyền: màu da sáng

 • 🚣🏽‍♀

  người phụ nữ chèo thuyền: màu da trung bình

 • 🚣🏽‍♀️

  người phụ nữ chèo thuyền: màu da trung bình

 • 🚣‍♂

  người đàn ông chèo thuyền

 • 🚴🏻‍♂

  người đàn ông đi xe đạp: màu da sáng

 • 🚴🏼‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp: màu da sáng trung bình

 • 🚴🏽‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp: màu da trung bình

 • 🚴🏽‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp: màu da trung bình

 • 🚴🏿‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp: màu da tối

 • 🚴‍♂

  người đàn ông đi xe đạp

 • 🚵🏽‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi: màu da trung bình

 • 🚵🏽‍♂

  người đàn ông đi xe đạp leo núi: màu da trung bình

 • 🚵🏾‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi: màu da tối trung bình

 • 🚵🏾‍♂

  người đàn ông đi xe đạp leo núi: màu da tối trung bình

 • 🚵‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi

 • 🤸🏻‍♂

  người đàn ông nhào lộn: màu da sáng

 • 🤸🏼‍♂️

  người đàn ông nhào lộn: màu da sáng trung bình

 • 🤸🏽‍♂

  người đàn ông nhào lộn: màu da trung bình

 • 🤸🏾‍♀

  người phụ nữ nhào lộn: màu da tối trung bình

 • 🤸🏿‍♂

  người đàn ông nhào lộn: màu da tối

 • 🤸‍♀

  người phụ nữ nhào lộn

 • 🤹🏻‍♂️

  người đàn ông tung hứng: màu da sáng

 • 🤹🏼‍♀️

  người phụ nữ tung hứng: màu da sáng trung bình

 • 🤹🏿‍♂

  người đàn ông tung hứng: màu da tối

 • 🤽🏼‍♂

  người đàn ông chơi bóng nước: màu da sáng trung bình

 • 🤽🏾‍♂

  người đàn ông chơi bóng nước: màu da tối trung bình

 • 🤾🏼‍♀

  người phụ nữ chơi bóng ném: màu da sáng trung bình

 • 🤾🏽‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng ném: màu da trung bình

 • 🤾🏾‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng ném: màu da tối trung bình

 • 🤾🏿‍♀

  người phụ nữ chơi bóng ném: màu da tối

 • ⛹🏻‍♀

  người phụ nữ chơi bóng: màu da sáng

 • ⛹🏻‍♂

  người đàn ông chơi bóng: màu da sáng

 • ⛹🏽‍♂

  người đàn ông chơi bóng: màu da trung bình

 • ⛹🏾‍♂

  người đàn ông chơi bóng: màu da tối trung bình

 • ⛹🏿‍♀

  người phụ nữ chơi bóng: màu da tối

 • ⛹‍♂️

  người đàn ông chơi bóng

 • 🏄🏾‍♀️

  người phụ nữ lướt sóng: màu da tối trung bình

 • 🏄🏾‍♂

  người đàn ông lướt sóng: màu da tối trung bình

 • 🏊🏾‍♂

  người đàn ông đang bơi: màu da tối trung bình

 • 🏊‍♂

  người đàn ông đang bơi

 • 🏋🏻‍♀️

  người phụ nữ cử tạ: màu da sáng

 • 🏋🏻‍♂️

  người đàn ông cử tạ: màu da sáng

 • 🏋🏽‍♀️

  người phụ nữ cử tạ: màu da trung bình

 • 🏋🏽‍♂️

  người đàn ông cử tạ: màu da trung bình

 • 🏋🏿‍♀️

  người phụ nữ cử tạ: màu da tối

 • 🏋🏿‍♂️

  người đàn ông cử tạ: màu da tối

 • 🏋‍♀

  người phụ nữ cử tạ

 • 🏌🏻‍♀

  người phụ nữ chơi gôn: màu da sáng

 • 🏌🏻‍♀️

  người phụ nữ chơi gôn: màu da sáng

 • 🏌🏼‍♂️

  người đàn ông chơi gôn: màu da sáng trung bình

 • 🏌🏽‍♀️

  người phụ nữ chơi gôn: màu da trung bình

 • 🏌🏽‍♂️

  người đàn ông chơi gôn: màu da trung bình

 • 🏌🏾‍♀

  người phụ nữ chơi gôn: màu da tối trung bình

 • 🏌‍♂

  người đàn ông chơi gôn

 • 🏌️‍♀

  người phụ nữ chơi gôn

 • 🚣🏻‍♂

  người đàn ông chèo thuyền: màu da sáng

 • 🚣🏽‍♂

  người đàn ông chèo thuyền: màu da trung bình

 • 🚣🏾‍♀

  người phụ nữ chèo thuyền: màu da tối trung bình

 • 🚣🏿‍♀

  người phụ nữ chèo thuyền: màu da tối

 • 🚴🏻‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp: màu da sáng

 • 🚴🏼‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp: màu da sáng trung bình

 • 🚴🏼‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp: màu da sáng trung bình

 • 🚴🏾‍♂

  người đàn ông đi xe đạp: màu da tối trung bình

 • 🚵🏻‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi: màu da sáng

 • 🚵🏻‍♂

  người đàn ông đi xe đạp leo núi: màu da sáng

 • 🚵🏾‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp leo núi: màu da tối trung bình

 • 🚵🏿‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi: màu da tối

 • 🚵🏿‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi: màu da tối

 • 🚵🏿‍♂

  người đàn ông đi xe đạp leo núi: màu da tối

 • 🚵‍♂

  người đàn ông đi xe đạp leo núi

 • 🤸🏼‍♀️

  người phụ nữ nhào lộn: màu da sáng trung bình

 • 🤸🏼‍♂

  người đàn ông nhào lộn: màu da sáng trung bình

 • 🤸🏽‍♀️

  người phụ nữ nhào lộn: màu da trung bình

 • 🤸🏾‍♀️

  người phụ nữ nhào lộn: màu da tối trung bình

 • 🤸🏿‍♀

  người phụ nữ nhào lộn: màu da tối

 • 🤸🏿‍♀️

  người phụ nữ nhào lộn: màu da tối

 • 🤹🏼‍♀

  người phụ nữ tung hứng: màu da sáng trung bình

 • 🤹🏾‍♂

  người đàn ông tung hứng: màu da tối trung bình

 • 🤹‍♀

  người phụ nữ tung hứng

 • 🤹‍♂

  người đàn ông tung hứng

 • 🤼‍♀

  những người phụ nữ chơi vật

 • 🤽🏼‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng nước: màu da sáng trung bình

 • 🤽🏼‍♂️

  người đàn ông chơi bóng nước: màu da sáng trung bình

 • 🤽🏽‍♀

  người phụ nữ chơi bóng nước: màu da trung bình

 • 🤽🏾‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng nước: màu da tối trung bình

 • 🤽🏿‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng nước: màu da tối

 • 🤽🏿‍♂

  người đàn ông chơi bóng nước: màu da tối

 • 🤽‍♀

  người phụ nữ chơi bóng nước

 • 🤾🏻‍♂

  người đàn ông chơi bóng ném: màu da sáng

 • 🤾🏾‍♂️

  người đàn ông chơi bóng ném: màu da tối trung bình

 • ⛹🏽‍♀

  người phụ nữ chơi bóng: màu da trung bình

 • ⛹🏿‍♂

  người đàn ông chơi bóng: màu da tối

 • ⛹‍♀

  người phụ nữ chơi bóng

 • ⛹‍♂

  người đàn ông chơi bóng

 • ⛹️‍♂

  người đàn ông chơi bóng

 • 🏄🏻‍♀️

  người phụ nữ lướt sóng: màu da sáng

 • 🏄🏾‍♀

  người phụ nữ lướt sóng: màu da tối trung bình

 • 🏊🏻‍♀

  người phụ nữ đang bơi: màu da sáng

 • 🏊🏻‍♂

  người đàn ông đang bơi: màu da sáng

 • 🏊🏼‍♀

  người phụ nữ đang bơi: màu da sáng trung bình

 • 🏊🏽‍♀

  người phụ nữ đang bơi: màu da trung bình

 • 🏊🏾‍♀

  người phụ nữ đang bơi: màu da tối trung bình

 • 🏊🏿‍♂

  người đàn ông đang bơi: màu da tối

 • 🏋🏼‍♀

  người phụ nữ cử tạ: màu da sáng trung bình

 • 🏋🏼‍♂

  người đàn ông cử tạ: màu da sáng trung bình

 • 🏋🏼‍♂️

  người đàn ông cử tạ: màu da sáng trung bình

 • 🏋🏽‍♂

  người đàn ông cử tạ: màu da trung bình

 • 🏋🏿‍♀

  người phụ nữ cử tạ: màu da tối

 • 🏋️‍♀

  người phụ nữ cử tạ

 • 🏌🏼‍♀

  người phụ nữ chơi gôn: màu da sáng trung bình

 • 🏌🏽‍♂

  người đàn ông chơi gôn: màu da trung bình

 • 🏌🏾‍♂️

  người đàn ông chơi gôn: màu da tối trung bình

 • 🏌🏿‍♀

  người phụ nữ chơi gôn: màu da tối

 • 🏌🏿‍♂

  người đàn ông chơi gôn: màu da tối

 • 🚣🏼‍♀

  người phụ nữ chèo thuyền: màu da sáng trung bình

 • 🚣🏼‍♂

  người đàn ông chèo thuyền: màu da sáng trung bình

 • 🚣‍♀

  người phụ nữ chèo thuyền

 • 🚴🏻‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp: màu da sáng

 • 🚴🏼‍♂

  người đàn ông đi xe đạp: màu da sáng trung bình

 • 🚴🏽‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp: màu da trung bình

 • 🚴🏽‍♂

  người đàn ông đi xe đạp: màu da trung bình

 • 🚴🏾‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp: màu da tối trung bình

 • 🚴‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp

 • 🚵🏽‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi: màu da trung bình

 • 🚵🏿‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp leo núi: màu da tối

 • 🤸🏻‍♀️

  người phụ nữ nhào lộn: màu da sáng

 • 🤹🏽‍♀️

  người phụ nữ tung hứng: màu da trung bình

 • 🤹🏾‍♂️

  người đàn ông tung hứng: màu da tối trung bình

 • 🤹🏿‍♀

  người phụ nữ tung hứng: màu da tối

 • 🤹🏿‍♂️

  người đàn ông tung hứng: màu da tối

 • 🤼‍♂

  những người đàn ông chơi vật

 • 🤽🏻‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng nước: màu da sáng

 • 🤽🏻‍♂

  người đàn ông chơi bóng nước: màu da sáng

 • 🤽🏻‍♂️

  người đàn ông chơi bóng nước: màu da sáng

 • 🤽🏽‍♂

  người đàn ông chơi bóng nước: màu da trung bình

 • 🤾🏼‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng ném: màu da sáng trung bình

 • 🤾🏼‍♂

  người đàn ông chơi bóng ném: màu da sáng trung bình

 • 🤾🏼‍♂️

  người đàn ông chơi bóng ném: màu da sáng trung bình

 • 🤾🏽‍♀

  người phụ nữ chơi bóng ném: màu da trung bình

 • 🤾🏽‍♂

  người đàn ông chơi bóng ném: màu da trung bình

 • 🤾🏾‍♂

  người đàn ông chơi bóng ném: màu da tối trung bình

 • 🤾🏿‍♂️

  người đàn ông chơi bóng ném: màu da tối

 • ⛹🏼‍♀

  người phụ nữ chơi bóng: màu da sáng trung bình

 • ⛹🏼‍♂

  người đàn ông chơi bóng: màu da sáng trung bình

 • ⛹🏽‍♂️

  người đàn ông chơi bóng: màu da trung bình

 • ⛹🏾‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng: màu da tối trung bình

 • ⛹️‍♀

  người phụ nữ chơi bóng

 • 🏄🏻‍♂️

  người đàn ông lướt sóng: màu da sáng

 • 🏄🏼‍♀

  người phụ nữ lướt sóng: màu da sáng trung bình

 • 🏄🏽‍♂️

  người đàn ông lướt sóng: màu da trung bình

 • 🏄🏿‍♀

  người phụ nữ lướt sóng: màu da tối

 • 🏊🏻‍♂️

  người đàn ông đang bơi: màu da sáng

 • 🏊🏼‍♀️

  người phụ nữ đang bơi: màu da sáng trung bình

 • 🏊🏼‍♂️

  người đàn ông đang bơi: màu da sáng trung bình

 • 🏊🏽‍♀️

  người phụ nữ đang bơi: màu da trung bình

 • 🏊🏿‍♀

  người phụ nữ đang bơi: màu da tối

 • 🏊🏿‍♀️

  người phụ nữ đang bơi: màu da tối

 • 🏊‍♀

  người phụ nữ đang bơi

 • 🏋🏻‍♂

  người đàn ông cử tạ: màu da sáng

 • 🏋🏽‍♀

  người phụ nữ cử tạ: màu da trung bình

 • 🏋🏾‍♀

  người phụ nữ cử tạ: màu da tối trung bình

 • 🏋🏾‍♂

  người đàn ông cử tạ: màu da tối trung bình

 • 🏋‍♂

  người đàn ông cử tạ

 • 🏌🏻‍♂️

  người đàn ông chơi gôn: màu da sáng

 • 🏌🏼‍♂

  người đàn ông chơi gôn: màu da sáng trung bình

 • 🏌🏾‍♀️

  người phụ nữ chơi gôn: màu da tối trung bình

 • 🏌‍♂️

  người đàn ông chơi gôn

 • 🏌️‍♂

  người đàn ông chơi gôn

 • 🚣🏼‍♂️

  người đàn ông chèo thuyền: màu da sáng trung bình

 • 🚣🏿‍♂

  người đàn ông chèo thuyền: màu da tối

 • 🚴🏻‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp: màu da sáng

 • 🚴🏾‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp: màu da tối trung bình

 • 🚴🏾‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp: màu da tối trung bình

 • 🚵🏻‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp leo núi: màu da sáng

 • 🚵🏼‍♀

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi: màu da sáng trung bình

 • 🚵🏼‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi: màu da sáng trung bình

 • 🚵🏼‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp leo núi: màu da sáng trung bình

 • 🚵🏽‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp leo núi: màu da trung bình

 • 🤸🏻‍♂️

  người đàn ông nhào lộn: màu da sáng

 • 🤸🏿‍♂️

  người đàn ông nhào lộn: màu da tối

 • 🤸‍♂

  người đàn ông nhào lộn

 • 🤹🏾‍♀️

  người phụ nữ tung hứng: màu da tối trung bình

 • 🤹🏿‍♀️

  người phụ nữ tung hứng: màu da tối

 • 🤽🏻‍♀

  người phụ nữ chơi bóng nước: màu da sáng

 • 🤽🏼‍♀

  người phụ nữ chơi bóng nước: màu da sáng trung bình

 • 🤽🏽‍♂️

  người đàn ông chơi bóng nước: màu da trung bình

 • 🤽🏾‍♀

  người phụ nữ chơi bóng nước: màu da tối trung bình

 • 🤽🏾‍♂️

  người đàn ông chơi bóng nước: màu da tối trung bình

 • 🤽‍♂

  người đàn ông chơi bóng nước

 • 🤾🏻‍♀

  người phụ nữ chơi bóng ném: màu da sáng

 • 🤾🏻‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng ném: màu da sáng

 • 🤾🏻‍♂️

  người đàn ông chơi bóng ném: màu da sáng

 • 🤾‍♀

  người phụ nữ chơi bóng ném

 • ⛹🏻‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng: màu da sáng

 • ⛹🏻‍♂️

  người đàn ông chơi bóng: màu da sáng

 • 🏌️‍♂️

  người đàn ông chơi gôn

 • 🏌️‍♀️

  người phụ nữ chơi gôn

 • 🏄‍♂️

  người đàn ông lướt sóng

 • 🏄‍♀️

  người phụ nữ lướt sóng

 • 🚣‍♂️

  người đàn ông chèo thuyền

 • 🚣‍♀️

  người phụ nữ chèo thuyền

 • 🏊‍♂️

  người đàn ông đang bơi

 • 🏊‍♀️

  người phụ nữ đang bơi

 • ⛹️‍♂️

  người đàn ông chơi bóng

 • ⛹️‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng

 • 🏋️‍♂️

  người đàn ông cử tạ

 • 🏋️‍♀️

  người phụ nữ cử tạ

 • 🚴‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp

 • 🚴‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp

 • 🚵‍♂️

  người đàn ông đi xe đạp leo núi

 • 🚵‍♀️

  người phụ nữ đi xe đạp leo núi

 • 🤸‍♂️

  người đàn ông nhào lộn

 • 🤸‍♀️

  người phụ nữ nhào lộn

 • 🤼‍♂️

  những người đàn ông chơi vật

 • 🤼‍♀️

  những người phụ nữ chơi vật

 • 🤽‍♂️

  người đàn ông chơi bóng nước

 • 🤽‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng nước

 • 🤾‍♂️

  người đàn ông chơi bóng ném

 • 🤾‍♀️

  người phụ nữ chơi bóng ném

 • 🤹‍♂️

  người đàn ông tung hứng

 • 🤹‍♀️

  người phụ nữ tung hứng

 • 🧘🏻‍♀️

  người phụ nữ ngồi kiết già: màu da sáng

 • 🧘🏼‍♀

  người phụ nữ ngồi kiết già: màu da sáng trung bình

 • 🧘🏽‍♂

  người đàn ông ngồi kiết già: màu da trung bình

 • 🧘🏾‍♀

  người phụ nữ ngồi kiết già: màu da tối trung bình

 • 🧘‍♂

  người đàn ông ngồi kiết già

 • 🧘🏻‍♂

  người đàn ông ngồi kiết già: màu da sáng

 • 🧘🏼‍♀️

  người phụ nữ ngồi kiết già: màu da sáng trung bình

 • 🧘🏿‍♂️

  người đàn ông ngồi kiết già: màu da tối

 • 🧘🏽‍♀️

  người phụ nữ ngồi kiết già: màu da trung bình

 • 🧘🏾‍♀️

  người phụ nữ ngồi kiết già: màu da tối trung bình

 • 🧘🏾‍♂

  người đàn ông ngồi kiết già: màu da tối trung bình

 • 🧘🏿‍♂

  người đàn ông ngồi kiết già: màu da tối

 • 🧘🏻‍♀

  người phụ nữ ngồi kiết già: màu da sáng

 • 🧘🏻‍♂️

  người đàn ông ngồi kiết già: màu da sáng

 • 🧘🏼‍♂

  người đàn ông ngồi kiết già: màu da sáng trung bình

 • 🧘🏾‍♂️

  người đàn ông ngồi kiết già: màu da tối trung bình

 • 🧘🏿‍♀

  người phụ nữ ngồi kiết già: màu da tối

 • 🧘🏿‍♀️

  người phụ nữ ngồi kiết già: màu da tối

 • 🧘🏼‍♂️

  người đàn ông ngồi kiết già: màu da sáng trung bình

 • 🧘🏽‍♀

  người phụ nữ ngồi kiết già: màu da trung bình

 • 🧘🏽‍♂️

  người đàn ông ngồi kiết già: màu da trung bình

 • 🧘‍♀

  người phụ nữ ngồi kiết già

 • 🧘‍♂️

  người đàn ông ngồi kiết già

 • 🧘‍♀️

  người phụ nữ ngồi kiết già

 • 👨🏻‍❤‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng

 • 👨🏻‍❤‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da tối

 • 👨🏻‍❤️‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da tối

 • 👨🏻‍🤝‍👨🏼

  hai người đàn ông nắm tay: màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👨🏻‍🤝‍👨🏿

  hai người đàn ông nắm tay: màu da sáng, màu da tối

 • 👨🏼‍❤️‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👨🏽‍❤‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👨🏽‍❤‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👨🏽‍❤️‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng

 • 👨🏽‍❤️‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình

 • 👨🏽‍🤝‍👨🏻

  hai người đàn ông nắm tay: màu da trung bình, màu da sáng

 • 👨🏾‍❤‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👨🏾‍❤‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍❤️‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍🤝‍👨🏿

  hai người đàn ông nắm tay: màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👨🏿‍❤‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da sáng

 • 👨🏿‍❤‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da sáng

 • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👨🏿‍🤝‍👨🏽

  hai người đàn ông nắm tay: màu da tối, màu da trung bình

 • 👩🏻‍❤‍👩🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👩🏻‍❤‍💋‍👩🏽

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👩🏻‍❤‍💋‍👩🏾

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👩🏻‍❤️‍👩🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏾

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏽‍❤‍👩🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍❤‍👩🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình

 • 👩🏽‍❤‍👩🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏽‍🤝‍👩🏼

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍🤝‍👩🏿

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da trung bình, màu da tối

 • 👩🏾‍❤‍👩🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👩🏾‍❤️‍👩🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👩🏾‍🤝‍👩🏼

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏿‍❤‍👩🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍👩🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da sáng

 • 👩🏿‍❤️‍👩🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối

 • 👩🏿‍🤝‍👩🏻

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da tối, màu da sáng

 • 👩🏿‍🤝‍👩🏽

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da tối, màu da trung bình

 • 🧑🏻‍❤‍💋‍🧑🏾

  nụ hôn: người, người, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 🧑🏻‍❤‍🧑🏼

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏻‍❤‍🧑🏽

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng, màu da trung bình

 • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏼

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏽

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng, màu da trung bình

 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏽

  hai người nắm tay: màu da sáng, màu da trung bình

 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏻

  nụ hôn: người, người, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏾

  nụ hôn: người, người, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 🧑🏽‍❤‍💋‍🧑🏿

  nụ hôn: người, người, màu da trung bình, màu da tối

 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏼

  nụ hôn: người, người, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏽

  hai người nắm tay: màu da trung bình

 • 🧑🏾‍❤‍💋‍🧑🏽

  nụ hôn: người, người, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 🧑🏾‍❤‍🧑🏻

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏻

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏽

  hai người nắm tay: màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏾

  hai người nắm tay: màu da tối trung bình

 • 🧑🏿‍❤‍🧑🏽

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối, màu da trung bình

 • 🧑🏿‍❤‍🧑🏾

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏻

  nụ hôn: người, người, màu da tối, màu da sáng

 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏼

  nụ hôn: người, người, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏾

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👩🏻‍❤‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng

 • 👩🏻‍❤‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👩🏻‍❤️‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👩🏼‍❤‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍❤️‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏽‍🤝‍👨🏾

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏽‍❤‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng

 • 👩🏽‍❤‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng

 • 👩🏽‍❤‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối

 • 👩🏽‍❤️‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng

 • 👩🏾‍❤‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏾‍❤️‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👩🏾‍❤️‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍🤝‍👨🏾

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da sáng

 • 👩🏿‍❤️‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da sáng

 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối

 • 👩‍❤‍💋‍👨

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông

 • 👩‍❤‍💋‍👩

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ

 • 👩‍❤‍👨

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông

 • 👨‍❤‍💋‍👨

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông

 • 👨🏻‍❤‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👨🏻‍❤‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng

 • 👨🏻‍❤️‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng

 • 👨🏼‍❤‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍❤‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👨🏼‍🤝‍👨🏾

  hai người đàn ông nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👨🏽‍❤️‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối

 • 👨🏽‍🤝‍👨🏿

  hai người đàn ông nắm tay: màu da trung bình, màu da tối

 • 👨🏾‍❤‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👨🏾‍❤‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👨🏾‍❤️‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👨🏾‍🤝‍👨🏽

  hai người đàn ông nắm tay: màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👨🏿‍❤‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👨🏿‍❤‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👨🏿‍❤‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da trung bình

 • 👨🏿‍❤‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👨🏿‍❤‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối

 • 👨🏿‍❤️‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da sáng

 • 👨🏿‍❤️‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da trung bình

 • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối

 • 👨🏿‍🤝‍👨🏼

  hai người đàn ông nắm tay: màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👩‍❤‍👩

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ

 • 👩🏻‍❤‍👩🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👩🏻‍❤‍👩🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👩🏻‍❤️‍👩🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng

 • 👩🏻‍❤️‍👩🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da tối

 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏽

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👩🏻‍🤝‍👩🏽

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da sáng, màu da trung bình

 • 👩🏼‍❤‍👩🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍❤‍💋‍👩🏻

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏼

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🤝‍👩🏾

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏽‍❤‍👩🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da sáng

 • 👩🏽‍❤‍💋‍👩🏼

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍❤‍💋‍👩🏾

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏽‍❤‍💋‍👩🏿

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da tối

 • 👩🏽‍❤️‍👩🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏽

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình

 • 👩🏾‍❤‍👩🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👩🏾‍❤‍💋‍👩🏿

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👩🏾‍❤️‍👩🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏾

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍❤‍👩🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da sáng

 • 👩🏿‍❤‍👩🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da trung bình

 • 👩🏿‍❤‍👩🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối

 • 👩🏿‍❤‍💋‍👩🏽

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍👩🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏿

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối

 • 🧑🏻‍❤‍🧑🏾

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏿

  hai người nắm tay: màu da sáng, màu da tối

 • 🧑🏼‍❤‍💋‍🧑🏾

  nụ hôn: người, người, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 🧑🏼‍❤‍🧑🏽

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏾

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 🧑🏽‍❤‍🧑🏻

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da trung bình, màu da sáng

 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏾

  nụ hôn: người, người, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏿

  nụ hôn: người, người, màu da trung bình, màu da tối

 • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏼

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏾

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏾

  hai người nắm tay: màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 🧑🏾‍❤‍🧑🏿

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏽

  nụ hôn: người, người, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏿

  nụ hôn: người, người, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏼

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏽

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 🧑🏿‍❤‍💋‍🧑🏾

  nụ hôn: người, người, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 🧑🏿‍❤‍🧑🏻

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối, màu da sáng

 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏾

  nụ hôn: người, người, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏾

  hai người nắm tay: màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👩🏻‍❤‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da tối

 • 👩🏻‍❤‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng

 • 👩🏻‍❤️‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng

 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng

 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👩🏼‍❤‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏼‍❤‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏼‍❤‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👩🏼‍❤‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏼‍❤‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👩🏼‍❤️‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍🤝‍👨🏻

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da trung bình, màu da sáng

 • 👩🏽‍❤‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏽‍❤️‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình

 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏾‍🤝‍👨🏼

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏾‍🤝‍👨🏽

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏾‍❤‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏾‍❤‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏿‍❤‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối

 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👨‍❤‍👨

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông

 • 👨🏻‍❤‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👨🏻‍❤‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👨🏻‍❤️‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👨🏼‍❤‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👨🏼‍❤‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👨🏼‍❤️‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👨🏼‍🤝‍👨🏻

  hai người đàn ông nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👨🏽‍❤‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối

 • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng

 • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍❤️‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👨🏿‍❤️‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối

 • 👩🏻‍❤‍💋‍👩🏼

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👩🏻‍❤️‍👩🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👩🏼‍❤‍👩🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏼‍❤️‍👩🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏼‍🤝‍👩🏻

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👩🏼‍🤝‍👩🏿

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👩🏽‍❤‍👩🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da tối

 • 👩🏽‍❤‍💋‍👩🏽

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình

 • 👩🏽‍❤️‍👩🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da sáng

 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏻

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da sáng

 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏿

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da tối

 • 👩🏾‍❤‍👩🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏾‍❤‍💋‍👩🏻

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👩🏾‍❤‍💋‍👩🏼

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏾‍❤️‍👩🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👩🏿‍❤‍👩🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👩🏿‍❤‍💋‍👩🏾

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍❤‍💋‍👩🏿

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối

 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏾

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👩🏿‍🤝‍👩🏼

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👩🏿‍🤝‍👩🏾

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da tối, màu da tối trung bình

 • 🧑🏻‍❤‍💋‍🧑🏽

  nụ hôn: người, người, màu da sáng, màu da trung bình

 • 🧑🏻‍❤‍💋‍🧑🏿

  nụ hôn: người, người, màu da sáng, màu da tối

 • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏾

  nụ hôn: người, người, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏾

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏼

  hai người nắm tay: màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏾

  hai người nắm tay: màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 🧑🏼‍❤‍💋‍🧑🏽

  nụ hôn: người, người, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 🧑🏼‍❤‍💋‍🧑🏿

  nụ hôn: người, người, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 🧑🏼‍❤‍🧑🏿

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏽

  nụ hôn: người, người, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏻

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏼

  hai người nắm tay: màu da sáng trung bình

 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽

  hai người nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏻

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da trung bình, màu da sáng

 • 🧑🏾‍❤‍💋‍🧑🏻

  nụ hôn: người, người, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏿

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏼

  hai người nắm tay: màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏿‍❤‍💋‍🧑🏼

  nụ hôn: người, người, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏿‍❤‍💋‍🧑🏽

  nụ hôn: người, người, màu da tối, màu da trung bình

 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏽

  nụ hôn: người, người, màu da tối, màu da trung bình

 • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏻

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối, màu da sáng

 • 👩🏻‍🤝‍👨🏾

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👩🏻‍❤‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👩🏻‍❤‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👩🏻‍❤‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da tối

 • 👩🏻‍❤️‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👩🏻‍❤️‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da tối

 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍🤝‍👨🏻

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👩🏼‍❤‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👩🏼‍❤‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍❤‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏼‍❤️‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👩🏽‍🤝‍👨🏿

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da trung bình, màu da tối

 • 👩🏽‍❤️‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối

 • 👩🏾‍🤝‍👨🏻

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👩🏾‍❤‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👩🏾‍❤️‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏿‍❤‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da sáng

 • 👩🏿‍❤‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da trung bình

 • 👩🏿‍❤‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối

 • 👩🏿‍❤‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da sáng

 • 👩🏿‍❤️‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👨🏻‍❤‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👨🏻‍❤‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da tối

 • 👨🏻‍❤‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng

 • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👨🏻‍🤝‍👨🏽

  hai người đàn ông nắm tay: màu da sáng, màu da trung bình

 • 👨🏼‍❤‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👨🏼‍❤‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👨🏼‍❤‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👨🏼‍❤‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👨🏼‍❤‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 👨🏼‍❤️‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👨🏼‍❤️‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👨🏼‍🤝‍👨🏿

  hai người đàn ông nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👨🏽‍❤‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình

 • 👨🏽‍❤‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👨🏽‍❤‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình

 • 👨🏽‍❤️‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍❤‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👨🏾‍❤‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍❤️‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👨🏾‍🤝‍👨🏻

  hai người đàn ông nắm tay: màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👨🏾‍🤝‍👨🏼

  hai người đàn ông nắm tay: màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👨🏿‍❤‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da trung bình

 • 👨🏿‍❤‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👨🏿‍🤝‍👨🏻

  hai người đàn ông nắm tay: màu da tối, màu da sáng

 • 👩🏻‍❤‍👩🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da tối

 • 👩🏻‍❤‍💋‍👩🏻

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng

 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng

 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏿

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da tối

 • 👩🏻‍🤝‍👩🏼

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👩🏻‍🤝‍👩🏿

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da sáng, màu da tối

 • 👩🏼‍❤‍👩🏽

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏼‍❤‍💋‍👩🏿

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👩🏼‍❤️‍👩🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👩🏼‍❤️‍👩🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏽

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏼‍🤝‍👩🏽

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏽‍❤‍💋‍👩🏻

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da sáng

 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏼

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏽‍🤝‍👩🏾

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍❤‍👩🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍❤‍💋‍👩🏽

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏾‍❤‍💋‍👩🏾

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏻

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👩🏾‍🤝‍👩🏿

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👩🏿‍❤‍💋‍👩🏻

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da sáng

 • 👩🏿‍❤‍💋‍👩🏼

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍👩🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏼

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏽

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da tối, màu da trung bình

 • 🧑🏻‍❤‍💋‍🧑🏼

  nụ hôn: người, người, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏿

  nụ hôn: người, người, màu da sáng, màu da tối

 • 🧑🏼‍❤‍🧑🏻

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏿

  nụ hôn: người, người, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏽

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏻

  hai người nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏾

  hai người nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình

 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏿

  hai người nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 🧑🏽‍❤‍🧑🏿

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da trung bình, màu da tối

 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏻

  nụ hôn: người, người, màu da trung bình, màu da sáng

 • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏿

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da trung bình, màu da tối

 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏼

  hai người nắm tay: màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏾‍❤‍💋‍🧑🏿

  nụ hôn: người, người, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏼

  nụ hôn: người, người, màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏿‍❤‍🧑🏼

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏼

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏽

  cặp đôi với trái tim: người, người, màu da tối, màu da trung bình

 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏻

  hai người nắm tay: màu da tối, màu da sáng

 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏼

  hai người nắm tay: màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏽

  hai người nắm tay: màu da tối, màu da trung bình

 • 👩🏻‍❤‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👩🏻‍❤‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👩🏼‍🤝‍👨🏽

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏼‍🤝‍👨🏿

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👩🏼‍❤‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👩🏼‍❤️‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍❤️‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏽‍🤝‍👨🏼

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍❤‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối

 • 👩🏽‍❤‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình

 • 👩🏽‍❤‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏽‍❤️‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👩🏽‍❤️‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối

 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình

 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍🤝‍👨🏿

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👩🏾‍❤‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình

 • 👩🏾‍❤‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏾‍❤‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👩🏿‍🤝‍👨🏼

  người đàn ông và phụ nữ nắm tay: màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👩🏿‍❤‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👩🏿‍❤‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: phụ nữ, đàn ông, màu da tối, màu da trung bình

 • 👩🏿‍❤️‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da tối

 • 👩🏻‍❤‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👨🏻‍❤‍💋‍👨🏾

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👨🏻‍❤️‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👨🏻‍❤️‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da tối

 • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng, màu da trung bình

 • 👨🏻‍🤝‍👨🏾

  hai người đàn ông nắm tay: màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👨🏼‍❤‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👨🏼‍❤️‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình

 • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👨🏼‍🤝‍👨🏽

  hai người đàn ông nắm tay: màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👨🏽‍❤‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng

 • 👨🏽‍❤‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối

 • 👨🏽‍❤‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng

 • 👨🏽‍❤‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👨🏽‍❤️‍👨🏽

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình

 • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏼

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da trung bình, màu da tối

 • 👨🏽‍🤝‍👨🏼

  hai người đàn ông nắm tay: màu da trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👨🏽‍🤝‍👨🏾

  hai người đàn ông nắm tay: màu da trung bình, màu da tối trung bình

 • 👨🏾‍❤‍👨🏻

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👨🏾‍❤‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng

 • 👨🏾‍❤‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da trung bình

 • 👨🏾‍❤‍💋‍👨🏿

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da tối

 • 👨🏾‍❤️‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối trung bình, màu da sáng trung bình

 • 👨🏿‍❤‍👨🏿

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối

 • 👨🏿‍❤️‍👨🏼

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da sáng trung bình

 • 👨🏿‍❤️‍👨🏾

  cặp đôi với trái tim: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏻

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da sáng

 • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏽

  nụ hôn: đàn ông, đàn ông, màu da tối, màu da trung bình

 • 👨🏿‍🤝‍👨🏾

  hai người đàn ông nắm tay: màu da tối, màu da tối trung bình

 • 👩🏻‍❤‍👩🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng

 • 👩🏻‍❤‍💋‍👩🏿

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da tối

 • 👩🏻‍❤️‍👩🏾

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏼

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da sáng trung bình

 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏾

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👩🏻‍🤝‍👩🏾

  hai người phụ nữ nắm tay: màu da sáng, màu da tối trung bình

 • 👩🏼‍❤‍👩🏻

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da sáng

 • 👩🏼‍❤‍👩🏿

  cặp đôi với trái tim: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da tối

 • 👩🏼‍❤‍💋‍👩🏼

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình

 • 👩🏼‍❤‍💋‍👩🏽

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da trung bình

 • 👩🏼‍❤‍💋‍👩🏾

  nụ hôn: phụ nữ, phụ nữ, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình