Dùng biểu tượng cảm xúc làm cọ vẽ để tạo ra các mẫu bình luận mà mình ưa thích mang ý nghĩa sáng tạo.

FAQ
1.Làm thế nào để vẽ hình?

Chọn bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào làm bút vẽ và sử dụng biểu tượng đó để vẽ bằng chuột hoặc màn hình cảm ứng.

2.Làm thế nào để thay đổi kích thước canvas?

Chỉ cần thay đổi các con số ở các hộp “chiều cao” và “chiều rộng”. Các số được nhập vào hai hộp này nằm trong khoảng từ 5 đến 20, nghĩa là kích thước của canvas có thể được điều chỉnh trong phạm vi từ 5 * 5 đến 20 * 20.

3.Làm thế nào để sửa đổi bản vẽ đã hoàn thành?

Chọn emoji khác trong hộp lựa chọn emoji để thay thế phần bạn cần sửa đổi.

Vui lòng chọn biểu tượng cảm xúc:  
😍
Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công