Dung hợp Emoji

Dung hợp Emoji

Emoji Fusion được phát triển bởi emojiall.com . Nó có thể được gọi là phiên bản AI của Emoji Mix. Tính năng này dựa trên thuật toán hình ảnh CV và học sâu và có thể kết hợp các tính năng của hai hình ảnh biểu tượng cảm xúc để tạo ra hình ảnh biểu tượng cảm xúc mới. Hình ảnh biểu tượng cảm xúc mà nó tạo ra là vô tận và chúng tôi tin rằng nó cũng có thể mang lại niềm vui bất tận cho mọi người.