Đây là danh sách các Biểu tượng cảm xúc có nguồn biểu tượng cảm xúc là j (Japanese carriers), bao gồm biểu tượng Emoji, tên viết tắt và mã điểm.Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.Hướng dẫn người sử dụng: Nguồn cảm xúc là gì

Biểu tượng cảm xúc Mật mã
#⃣ mũ phím: # 0023 20E3
0⃣ mũ phím: 0 0030 20E3
1⃣ mũ phím: 1 0031 20E3
2⃣ mũ phím: 2 0032 20E3
3⃣ mũ phím: 3 0033 20E3
4⃣ mũ phím: 4 0034 20E3
5⃣ mũ phím: 5 0035 20E3
6⃣ mũ phím: 6 0036 20E3
7⃣ mũ phím: 7 0037 20E3
8⃣ mũ phím: 8 0038 20E3
9⃣ mũ phím: 9 0039 20E3
© bản quyền 00A9
©︎ bản quyền 00A9 FE0E
©️ bản quyền 00A9 FE0F
® đã đăng ký 00AE
®︎ đã đăng ký 00AE FE0E
®️ đã đăng ký 00AE FE0F
™ nhãn hiệu 2122
™︎ nhãn hiệu 2122 FE0E
™️ nhãn hiệu 2122 FE0F
ℹ thông tin 2139
ℹ︎ thông tin 2139 FE0E
ℹ️ thông tin 2139 FE0F
↖ mũi tên lên bên trái 2196
↖︎ mũi tên lên bên trái 2196 FE0E
↖️ mũi tên lên bên trái 2196 FE0F
↗ mũi tên lên bên phải 2197
↗︎ mũi tên lên bên phải 2197 FE0E
↗️ mũi tên lên bên phải 2197 FE0F
↘ mũi tên xuống bên phải 2198
↘︎ mũi tên xuống bên phải 2198 FE0E
↘️ mũi tên xuống bên phải 2198 FE0F
↙ mũi tên xuống bên trái 2199
↙︎ mũi tên xuống bên trái 2199 FE0E
↙️ mũi tên xuống bên trái 2199 FE0F
↩ mũi tên phải cong sang trái 21A9
↩︎ mũi tên phải cong sang trái 21A9 FE0E
↩️ mũi tên phải cong sang trái 21A9 FE0F
↪ mũi tên trái cong sang phải 21AA
↪︎ mũi tên trái cong sang phải 21AA FE0E
↪️ mũi tên trái cong sang phải 21AA FE0F
⌚ đồng hồ đeo tay 231A
⌚︎ đồng hồ đeo tay 231A FE0E
⌚️ đồng hồ đeo tay 231A FE0F
⌛ đồng hồ cát đã chảy hết 231B
⌛︎ đồng hồ cát đã chảy hết 231B FE0E
⌛️ đồng hồ cát đã chảy hết 231B FE0F
⏫ nút lên nhanh 23EB
⏫︎ nút lên nhanh 23EB FE0E
⏫️ nút lên nhanh 23EB FE0F
⏬ nút xuống nhanh 23EC
⏬︎ nút xuống nhanh 23EC FE0E
⏬️ nút xuống nhanh 23EC FE0F
⏰ đồng hồ báo thức 23F0
⏰︎ đồng hồ báo thức 23F0 FE0E
⏰️ đồng hồ báo thức 23F0 FE0F
Ⓜ chữ M trong vòng tròn 24C2
Ⓜ︎ chữ M trong vòng tròn 24C2 FE0E
Ⓜ️ chữ M trong vòng tròn 24C2 FE0F
▫ hình vuông nhỏ màu trắng 25AB
▫︎ hình vuông nhỏ màu trắng 25AB FE0E
▫️ hình vuông nhỏ màu trắng 25AB FE0F
◻ hình vuông trung bình màu trắng 25FB
◻︎ hình vuông trung bình màu trắng 25FB FE0E
◻️ hình vuông trung bình màu trắng 25FB FE0F
◽ hình vuông nhỏ vừa màu trắng 25FD
◽︎ hình vuông nhỏ vừa màu trắng 25FD FE0E
◽️ hình vuông nhỏ vừa màu trắng 25FD FE0F
☕ đồ uống nóng 2615
☕︎ đồ uống nóng 2615 FE0E
☕️ đồ uống nóng 2615 FE0F
♻ biểu tượng tái chế 267B
♻︎ biểu tượng tái chế 267B FE0E
♻️ biểu tượng tái chế 267B FE0F
⚠ cảnh báo 26A0
⚠︎ cảnh báo 26A0 FE0E
⚠️ cảnh báo 26A0 FE0F
⚪ hình tròn màu trắng 26AA
⚪︎ hình tròn màu trắng 26AA FE0E
⚪️ hình tròn màu trắng 26AA FE0F
⚽ bóng đá 26BD
⚽︎ bóng đá 26BD FE0E
⚽️ bóng đá 26BD FE0F
✅ dấu chọn đậm màu trắng 2705
✅︎ dấu chọn đậm màu trắng 2705 FE0E
✅️ dấu chọn đậm màu trắng 2705 FE0F
✊ nắm đấm giơ lên 270A
✊︎ nắm đấm giơ lên 270A FE0E
✊️ nắm đấm giơ lên 270A FE0F
✋ bàn tay giơ lên 270B
✋︎ bàn tay giơ lên 270B FE0E
✋️ bàn tay giơ lên 270B FE0F
✨ ánh lấp lánh 2728
✨︎ ánh lấp lánh 2728 FE0E
✨️ ánh lấp lánh 2728 FE0F
❌ dấu gạch chéo 274C
❌︎ dấu gạch chéo 274C FE0E
❌️ dấu gạch chéo 274C FE0F
❎ nút dấu gạch chéo 274E
❎︎ nút dấu gạch chéo 274E FE0E

Trang