Phiên bản Biểu tượng cảm xúc 12.0 được phát hành vào năm 2019 và đã có tổng cộng 230 Biểu tượng cảm xúc được thêm vào trong phiên bản này.
Trong Emoji 12.0, thật đáng yêu khi cuối cùng cũng có những biểu tượng cảm xúc của người khuyết tật và chú chó dịch vụ. Biểu tượng cảm xúc 12.0 chứa các biểu tượng cảm xúc bên dưới👇:

Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.

Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản EMOJI là gì


Unicode:1F97B


Unicode:1F9AA


Unicode:1F9C8


Unicode:1FA82


Unicode:1FA93