Phiên bản 12.1 Biểu tượng cảm xúc được phát hành vào ngày 29 tháng 11 năm 2019 và đã có tổng cộng 168 Biểu tượng cảm xúc được thêm vào trong phiên bản này.
Phiên bản 12.1 là một bản cập nhật nhỏ cho Emoji 12.0. Nó đã bổ sung các ngành nghề trung lập về giới tính và trình tự nắm giữ tay. Biểu tượng cảm xúc 12.1 chứa các biểu tượng cảm xúc bên dưới👇:

Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.

Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản EMOJI là gì