Phiên bản biểu tượng cảm xúc 13.0 được phát hành vào ngày 29 tháng 1 năm 2020 và đã có tổng cộng 117 biểu tượng cảm xúc được thêm vào trong phiên bản này.
Trong Emoji 13.0, những người chuyển giới cuối cùng cũng có được biểu tượng cảm xúc của riêng họ: biểu tượng và lá cờ. Hơn nữa, các cơ quan của con người như phổi🫁 và tim🫀 đã được thêm vào, và có một số biểu tượng cảm xúc vui nhộn như trà bong bóng và ninja cũng được thêm vào trong Emoji 13.0. Biểu tượng cảm xúc 13.0 chứa các biểu tượng cảm xúc bên dưới👇:

Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.

Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản EMOJI là gì


Unicode:1FA9D


Unicode:1FAA3


Unicode:1FAA8


Unicode:1FAB1


Unicode:1FAB5